Prevencio De Riscos Laborals Ma Domino Fustes

Com s’organitza la prevenció a l’empresa? Serveis de prevenció

L’objectiu d’aquest full informatiu és aconseguir una intervenció efectiva dels delegats i delegades de prevenció, pel que fa a la identificació de l’incompliment dels requisits legals i materialment necessaris, així com oferir una prevenció de riscos real, amb la necessària informació i participació dels delegats i delegades de prevenció, per aconseguir la millora de la prevenció a les empreses.

Oficina Treball En Equip

Recurs preventiu

La figura del recurs preventiu és objecte de debat als centres de treball, ja que l’empresariat abusa del seu nomenament, de les seves competències i de les seves responsabilitats. Actualitzem tot el que té relació amb aquesta figura perquè sindicalment tenim nombroses consultes sobre aquest tema, la majoria de les quals, coincidents.

Guia Prevencion De Riesgos En Los Lugares De Trabajo

Guia de Prevenció de Riscos als Llocs de Treball

És una guia sindical per informar, formar i orientar en tot allò relacionat amb l’acció sindical de salut laboral sobre alguns riscos i pràctiques preventives.