Pindola Informativa Salut Laboral

Ocupacions verdes i riscos laborals

Les transicions ecològica i digital estan introduint canvis ràpids als llocs de treball que poden afectar la seguretat i la …

Pindola Informativa Salut Laboral

El risc químic

A tots els centres de treball trobem substàncies químiques en productes d’ús habitual (productes de neteja, de fumigació, etc.) o …

Pindola Informativa Salut Laboral

La salut laboral a les ETT

Segons les estadístiques oficials, els treballadors i treballadores temporals tenen més probabilitat de patir un accident de treball que les …

Pindola Informativa Salut Laboral

Tipus d’accidents de treball

La normativa de Seguretat Social defineix accident de treball com ‘tota lesió que la persona treballadora pateix amb motiu o …