Sindicatura de l’Afiliació

Sindicatura de l’Afiliació

La sindicatura de tots els afiliats i afiliades

La Comissió Executiva de CCOO de Catalunya ha acordat, per unanimitat, posar en marxa la figura de la Sindicatura de l’Afiliació per fer front a un dels principals reptes del sindicat, que és situar la persona afiliada com a objecte prioritari en l’activitat del sindicat.

L’objectiu de la figura de la Sindicatura de l’Afiliació és situar l’atenció a la persona afiliada com a centre de l’estratègia del sindicat. La Sindicatura de l’Afiliació té com a objectiu garantir i tutelar els drets dels afiliats i afiliades de CCOO de Catalunya; ser, a la vegada, un dinamitzador pel que fa a la millora de la qualitat dels serveis que reben, i incrementar tot el que fa referència a l’atenció a les persones afiliades.

La persona que ocupa la responsabilitat de la Sindicatura de l’Afiliació ha d’estar afiliada al sindicat, ser una persona de reconegut prestigi sindical i tenir un coneixement profund de l’estructura de CCOO de Catalunya. Alhora, aquesta responsabilitat és incompatible amb cap càrrec de responsabilitat executiva en els diversos àmbits del sindicat.

Mercè Andrés Daina

Merce Andres Daina Sindica Afiliacio

Va néixer l’11 d’octubre del 1958 a Barcelona, on viu actualment, al barri del Poble-sec. Té estudis de Graduat Social a la Universitat de Barcelona (1993-1996) i un postgrau en Idees i Experiències Polítiques Transformadores de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Cipriano García (2017-2018).

Ha format part de diversos centres d’esplai, va ser membre fundadora de l’associació Esplais Catalans – Esplac (1982), va ser impulsora dels projectes socials de la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec de Barcelona (2000-2011) i és membre de la Coral Roig Encès de CCOO de Catalunya des de la seva creació, l’octubre del 2018.

Políticament sempre ha donat suport als partits d’esquerra, sense estar adscrita a cap en concret, excepte en el període comprès entre el 1986 i el 1991, en què va formar part del PTE-UC.

Ha treballat com a dependenta durant les vacances de Nadal (1972-1973), com a auxiliar administrativa en una petita empresa tèxtil anomenada Creaciones Cayro, SA (1975-1977), i, des de l’octubre del 1977 fins al març del 2017, a Nissan Motor Ibérica, SA, com a administrativa amb diversos graus de responsabilitat fins que va plegar gràcies a un acord de prejubilació.

Afiliada a CCOO des del 1977 va ser membre del Comitè d’Empresa de Nissan Motor Ibérica des del 1984 fins a l’any 2000, on va exercir com a responsable d’Organització de la secció sindical i com a secretària del comitè d’empresa. Darrerament, ha col·laborat amb el sindicat fent-se càrrec dels serveis amb descomptes per a l’afiliació (2017-2021).

En aquesta etapa com a síndica de l’afiliació de CCOO de Catalunya confia ajudar a millorar la relació amb la nostra afiliació amb eficiència, respecte i estimant les persones afiliades i l’organització.

Funcions i competències

La Sindicatura de l’Afiliació té diverses funcions i competències, entre les quals destaquen la tutela dels drets de les persones afiliades en relació amb els serveis sindicals i professionals del sindicat, en especial pel que fa a la seva qualitat i a la seva correcció. També té competències respecte de la tutela de drets dels afiliats i afiliades establerts en els Estatuts, sobretot pel que fa al dret a la informació, a l’assessorament o als serveis assistencials, entre d’altres, i a la protecció de les dades personals. A més, ha de dinamitzar l’extensió i l’increment de la qualitat del servei i l’atenció a les persones afiliades, així com canalitzar les seves queixes i reclamacions.

Tot el conjunt d’organismes de l’estructura del sindicat ha de col·laborar amb la Sindicatura de l’Afiliació en el compliment de les seves funcions. La Sindicatura de l’Afiliació participa amb veu i sense vot tant a la Comissió Executiva com al Consell Nacional. Anualment elabora un informe de les seves activitats.

Reglament de la Sindicatura de l’Afiliació

Informes anuals de la Sindicatura de l’Afiliació

Informes de la Sindicatura de l’Afiliació als diferents congressos del sindicat

Contacte

Pots acudir a la Sindicatura de l’Afiliació omplint el següent formulari:

SINDIC

"*" indicates required fields

Avís de privacitat i protecció de dades
A continuació disposes de la informació bàsica sobre protecció de dades (pots consultar la informació addicional sobre protecció de dades en la nostra “Política de privacitat”). Responsable del tractament: Comissió Obrera Nacional de Catalunya / Delegat de protecció de dades: [email protected] / Finalitat: atendre i donar resposta a peticions o consultes i mantenir els contactes i les relacions que es produeixin com a conseqüència d’aquesta / Persones destinatàries: no cedim dades a terceres persones / Drets: sobre accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, cal posar-se en contacte amb nosaltres a: [email protected].
Hidden
Hidden
Aquest camp només és per validació i no s’ha de modificar.

Sindicatura de l’Afiliació
Via Laietana, 16, 3a planta
08003 Barcelona
[email protected]
93 481 28 40