Menys jornada, més vida

Capcalera Jornada

Menys jornada, més vida

Cicle de debats

CCOO de Catalunya organitza un cicle de debats sobre els temps de treball i de vida amb el títol “treballar menys, repartir els treballs i viure millor”

Aquest és un tema de molta actualitat als mitjans de comunicació, a la política i a la societat en general, i volem participar-hi de forma activa des de la nostra visió i experiència que està molt lligada a la realitat del món del treball. Hem aprofitat la commemoració del centenari de l’assassinat de Salvador Seguí i el seu paper en la consecució de les 8 hores de treball arran de la vaga de la Canadenca de 1919 per traslladar el debat dels temps a la realitat actual. 

Parlem de treballs en plural, tal i com vam plantejar al nostre 12è Congrés, i amb una clara visió de gènere que ha de transversalitzar tot el debat. 

Sabem que és un debat complex i que no hi ha un model únic ni estandar de lloc i horari de treball, sinó una suma de situacions diverses. 

Sabem que és un debat de classe perquè els temps no tenen la mateixa dimensió per a les persones en situació de pobresa o de precarietat que per a les persones amb ingressos elevats.

Sabem que el temps de treball i de vida té components generacional, demogràfics, territorial i de salut, que cal tenir en compte. 

Volem fer el debat des d’una visió social alternativa al model de societat de consum individualista i mercantilitzada i des de la perspectiva de fer avançar la democràcia econòmica, sobretot a nivell d’empresa.

El sindicat pot aportar la visió i les propostes que recullin la realitat de les treballadores i treballadors que és molt diversa i plural en quan a interessos i situacions perquè no hi ha un únic model de realitat laboral. 

Format del cicle de debats

El format de debat combinarà tres jornades teòriques de reflexió i formació i un debat intern que realitzarem al conjunt del sindicat entre els mesos de març i maig. 

Jornades obertes de reflexió 


Debat intern

Els objectius del debat intern son:  

  • Reflexionar i fer propostes des de l’experiència i la realitat del món laboral al voltant dels 4 eixos:

    a) conceptualització dels temps de treball i de vida; 
    b) la divisió sexual dels treballs i usos dels temps; 
    c) els temps laborals; 
    d) temps socials per viure millor.

  • L’elaboració d’un document d’anàlisi i propostes de CCOO de Catalunya sobre els temps de treball i de vida que reculli les aportacions del debat de les organitzacions i altres materials editats pel propi sindicat.

“Una condició prèvia, sense la qual tots els intents de millora i emancipació resultaran fallits, és la limitació de la jornada laboral. Cal restaurar la salut i les energies físiques de la classe treballadora, és a dir, el gran cos de cada nació, així com garantir-los la possibilitat de desenvolupament intel·lectual, de relacions socials, d’acció social i política”

Karl Marx, Instruccions als delegats del Congrés de l’Associació Internacional de Treballadors, Ginebra, 1866

Agenda:

No hi ha esdeveniments pròxims.

#MenysJornadaMésVida