Menys jornada, més vida

Capcalera Jornada

Menys jornada, més vida

Treballar menys, repartir els treballs i viure millor

Treballar menys significa que la reducció de la jornada laboral ha de contemplar-se per llei i desenvolupar-se a través de la negociació col·lectiva. I treballar menys ha de tenir sempre present la salut laboral, la regulació efectiva del teletreball i la desconnexió digital, la relació entre salaris i temps de treball per a no perdre poder adquisitiu i, sobretot, la participació dels treballadors i treballadores.

Repartir els treballs requereix la corresponsabilitat de tothom en els àmbits domèstics, familiars, socials i laborals, sempre amb perspectiva feminista, d’equitat social i de respecte pel medi ambient i la vida del planeta.

Viure millor implica repensar els hàbits de consum i d’oci, l’accés universal a la cultura i a activitats esportives per a una vida saludable, tenir sempre present la sostenibilitat en general, i la mobilitat en especial, dins d’un context d’emergència climàtica i de limitacions energètiques que no es poden superar sense participació democràtica, posant en valor la militància en projectes col·lectius que volen també un temps de dedicació personal.

Header Usos Del Temps Format Vertical Black

CCOO de Catalunya reivindiquem una senda progressiva de reducció de jornada laboral que, en el curt termini, vagi des de les 40 hores setmanals fins a les 35 hores i que arribi, a mitjà termini, fins a la setmana laboral de 32 hores, organitzada en funció dels sectors i de la negociació col·lectiva. Però la nostra proposta de reducció dels temps de treball i de repartiment corresponsable i solidari dels treballs per a viure millor va molt més enllà.

La proposta principal de CCOO de Catalunya per repartir els dos principals factors del temps de treball és:

  • De les 35 hores a les 32 hores setmanals de jornada laboral. Senda progressiva de reducció de la setmana laboral actual de 40 hores fins a 35 hores (en el curt termini) i 32 hores (en el mig termini) per llei. I tenint sempre present que en molts casos, i per efecte de l’acció sindical i la negociació col·lectiva, la setmana laboral real o efectiva actual, en còmput anual, és ja de 37,5 hores.
  • 3 hores diàries de treball reproductiu com a màxim, tant per homes com per dones. 3 hores màxim de jornada de treball reproductiu per a homes i dones (tenint present que les enquestes oficials dels darrers anys, pendents de les actualitzacions que tindrem en els propers mesos, situen el desequilibri en 4 hores de treball domèstic i de cures per les dones i només 2 hores pels homes).

Per a més informació, descarrega’t i llegeix el document “Treballar menys, repartir els treballs i viure millor” 

Treballar menys, repartir els treballs i viure millor »

#MenysJornadaMésVida

“Una condició prèvia, sense la qual tots els intents de millora i emancipació resultaran fallits, és la limitació de la jornada laboral. Cal restaurar la salut i les energies físiques de la classe treballadora, és a dir, el gran cos de cada nació, així com garantir-los la possibilitat de desenvolupament intel·lectual, de relacions socials, d’acció social i política”

Karl Marx, Instruccions als delegats del Congrés de l’Associació Internacional de Treballadors, Ginebra, 1866