Guia Sindical Jornada Laboral Drets I Negociacio Collectiva

Guia sindical. La jornada laboral. Drets i negociació col·lectiva

Amb aquesta guia, tot recuperant l’experiència de l’actiu sindical de CCOO, volem contribuir a informar sobre els drets, aportar elements per a la reflexió i compartir propostes per a la negociació col·lectiva. Pel seu contingut, la dirigim al conjunt de l’estructura: als delegats i les delegades de les empreses, les persones que realitzen l’assessorament sindical i les persones que participen en la negociació col·lectiva.