Afilia’t

capcalera afiliacio

Ser de CCOO surt a compte!


7.65€/mes

Persones amb retribucions brutes/any entre 7.001 i 14.000 €

12.60€/mes

Persones amb retribucions brutes/any entre 14.001 i 24.000 €

42.00€/trimestre

Assessorament laboral i formació immediata

Persones afiliades

Delegats i delegades

Locals a tot Catalunya

Consultes ateses / minut

Millor amb CCOO!

Encara que ens faltes tu!

Ens afiliem a CCOO perquè sabem que junts som més forts i perquè volem un sindicat nostre, independent de qualsevol poder econòmic o polític. CCOO és la primera força sindical perquè només ens pertany a nosaltres.

  1. CCOO és la nostra garantia, la protecció que tenim perquè la direcció de l’empresa no ens imposi els seus interessos i decisions. Per fer complir i millorar els nostres drets recollits en els convenis col·lectius, les lleis i els acords socials. CCOO és la nostra força. Amb cada nova persona que s’afilia a CCOO som més i tenim més força per negociar millors salaris i condicions de treball a través dels convenis col·lectius.
  2. CCOO és el nostre suport. Davant els problemes laborals, estar junts ens permet comptar amb el millor assessorament laboral i legal com afiliades i afiliats. Estar afiliats a CCOO ens ajuda a accedir a la formació professional, per poder trobar o millorar el nostre treball.
  3. CCOO és la nostra protecció també fora de l’empresa, perquè a l’ésser el sindicat més important de país, és també la millor garantia per mantenir i millorar la protecció social: les pensions, la protecció per desocupació, els drets de les persones amb dependències, els serveis públics, el transport, les infraestructures …
  4. CCOO està al nostre servei, i ens permet comptar amb importants avantatges com el Gabinet Tècnic Jurídic i els descomptes en assegurances i en gran quantitat de serveis.

Tu guanyes, tots guanyem!

Què cal saber?

  1. Per accedir a qualsevol quota reduïda cal presentar el justificant de retribucions o prestacions (última nòmina), i en el cas dels aturats o pensionistes, el certificat d’ingressos de l’INEM o de la Seguretat Social. Es farà efectiu a partir de la comunicació del canvi de quota.
  2. Les quotes abonades al sindicat són despeses deduïbles de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Anualment, abans de la campanya de la renda, rebrà automàticament el certificat per correu electrònic. També pot extreure des del portal de l’afiliació.
  3. La quota d’afiliació cobreix amb una pòlissa col·lectiva de nou mil euros (9.000 €) en cas de mort, per a qualsevol tipus d’accident, la persona afiliada, la qual ha de tenir una antiguitat mínima d’un any i ha d’estar al corrent de pagament.
  4. Podeu descarregar les quotes d’afiliació a CCOO de Catalunya en PDF