Dones

Dones

Adreça

Via Laietana, 16, 5a planta
08003 Barcelona

Contacte

Tel.: 93 481 29 06 – Fax: 93 481 28 75

Adreça electrònica

[email protected]

Des del I Congrés del sindicat, l’any 1978, les secretaries de la Dona formen part dels màxims òrgans de direcció, en igualtat de condicions que la resta de secretaries. Actualment, les secretaries de la Dona del sindicat estan configurades a totes les estructures, tant federatives com territorials, i la participació de les dones als òrgans de direcció tendeix a ser proporcional a la seva afiliació.

A CCOO de Catalunya trobareu assessorament i orientació en les qüestions relacionades amb la discriminació per raó de gènere, assessorament i orientació específica en els casos d’assetjament sexual, informació sobre les campanyes per afavorir l’afiliació i la participació sindical de les dones, estudis, cursos i jornades sobre qüestions sociolaborals que afecten les dones.

Notícies

Twitter @DonesCCOOcat