Dones

Contacta amb nosaltres:
[email protected]

Via Laietana, 16, 5a planta
08003 Barcelona
Tel.: 93 481 29 06

@DonesCCOOCat
@donesccoo

Detall Pag Lila

Al 12è Congrès de CCOO de Catalunya ens vam declarar sindicat feminista, de dones i homes. Comissions Obreres volem fer del feminisme el motor necessari per la construcció d’un món més just, igualitari i lliure de violències, a la feina i a tot arreu. El sindicat es compromet a defensar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, a treballar per eliminar qualsevol tipus de discriminació, directa o indirecta, per raó de gènere en l’àmbit laboral i a avançar cap a la paritat en els òrgans de direcció.

El sindicat es compromet a lluitar contra l’assetjament sexual i per raó de sexe i la violència masclista, i a defensar el dret de les dones al treball remunerat digne i amb drets i a la corresponsabilitat en les tasques de cura amb l’objectiu d’aconseguir la igualtat real i efectiva entre dones i homes a la nostra societat.

Notícies

Guies

Instagram @donesccoo