En el Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia, CCOO de Catalunya manté el seu compromís per garantir la igualtat de drets de les persones LGTBI+

Aquest any es commemoren els 20 anys des que el Comitè IDAHO va consagrar el 17 de Maig com el Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia. Es podria pensar que, amb el temps transcorregut, la discriminació, les agressions i l’assetjament per aquestes causes pertanyen al passat ja estan superats. Res més lluny de la realitat: continuen presents a tots els espais de la vida de les persones. També, com denunciem de manera reiterada, en l’àmbit laboral.

CCOO manté el compromís d’actuar per garantir el principi d’igualtat de drets de les persones LGTBI+, a través de fomentar una actitud activa i preventiva contra la LGTBIfòbia a l’àmbit laboral, a més del reconeixement del dret a l’accés igualitari a l’ocupació, a la promoció laboral, a la formació, etc. Quan els joves LGTBI+ accedeixen o volen accedir a la feina sovint topen amb la LGTBIfòbia i les discriminacions més crues. És aquí on el sindicat s’evidencia com la millor eina d’organització i en la lluita pels drets. I per això aquest 2024 promovem la nostra campanya del 17-M amb el lema “Contra l’odi, organitza el teu orgull”.

CCOO som un espai d’acollida i de construcció de futur. Assumim el deure de crear llocs de treball inclusius, en particular a través de la negociació col·lectiva, adoptem una postura clara contra els atacs que pretenen posar en dubte els drets LGTBI+.

Al llarg dels anys s’ha anat desenvolupant legislació tendent a consolidar i garantir els drets de les persones LGTBI+, establint mesures destinades a erradicar la discriminació i l’assetjament, a més de tipificar les infraccions sancionant-les. Però sabem que encara ens queda molt de camí per recórrer. CCOO aposta per un desenvolupament reglamentari de l’article 15 de la Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI que protegeixi els drets fonamentals de totes les persones a tots els centres de treball, incloses les empreses petites. Així ho està defensant el sindicat al diàleg social.

Sabem que per evitar situacions que poden resultar discriminatòries, si no violentes, a les feines les persones LGTBI+ tendeixen a adoptar diferents “estratègies”: autosegregació al mercat laboral, l’ocultació i invisibilització de la personalitat, renúncia a drets laborals i /o l’ajornament forçós de la identitat… cosa que provoca efectes perversos en la salut de les persones.

Per això, aquest 17 Maig és més important que mai que centres de treball, representacions laborals de les persones treballadores (RLPT) i seccions sindicals se sumin a la campanya “Contra l’odi, organitza el teu orgull”, perquè defensar els drets de les persones LGTBI+ és defensar els valors universals d’igualtat i dignitat.