Àrea de Previsió Social Complementària

Àrea de Previsió Social Complementària

L’Àrea de Previsió Social Complementària té com a objectiu donar suport als membres de CCOO de les comissions de control del Pla de pensions d’ocupació i assessorar les estructures sindicals i les seccions sindicals en qüestions complementàries de seguretat social.

Twitter @ccoo_apsc

Clausura de la #16JornadaAPSC a càrrec de @CristinaTorreL i @Fpalomaa destaquen el paper de la negociació col·lectiva sectorial pel desenvolupament del segon pilar

Valentín Ibáñez director adjunto de Ahorro y Patrimonio de @TomamosImpulso destaca la importancia de la formación financiera para el desarrollo de la previsión social complementaria #16JornadaAPSC

Marisol González responsable oficina Barcelona de CPPS señala cómo la declaración de presentaciones no es homogénea con la información sobre la pensión pública dificultando la toma de decisiones #16JornadaAPSC

Carrega'n més...