Avís legal

Avís legal

Dades identificatives


De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, es posa en el teu coneixement que la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (en endavant, CCOO de Catalunya), amb NIF G-08496606, gestionem els continguts dels llocs web www.ccoo.cat, amb seu a Via Laietana, 16, 08003 Barcelona, tel.: 93 481 29 02, així com els llocs web de totes les entitats vinculades a CCOO de Catalunya, que són:

Fundació per a la Formació i l’Estudi Paco Puerto (NIF: G-61676128)
https://fundaciopacopuerto.cat

Fundació Pau i Solidaritat(NIF: G-61538187)
https://ccoo.cat/pauisolidaritat

Fundació Cipriano García (NIF: B-60130879)
https://ccoo.cat/ciprianogarcia

Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers(CITE) (NIF: G-58540428)
https://ccoo.cat/immigracio

CCOO de Catalunya som una entitat inscrita al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el número de dipòsit 79000059.

CCOO de Catalunya t’informem que l’accés a les pàgines web esmentades anteriorment ia tots els seus subdominis i directoris així com els serveis i els continguts que es puguin obtenir a través d’elles estan subjectes als termes d’aquest avís legal, sense perjudici que el accés a alguns d’aquests serveis o continguts puguin necessitar l’acceptació d’unes condicions generals addicionals.

Per tant, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la teva conformitat, et demanem que no facis ús d’www.ccoo.cat ni de les pàgines web esmentades, ja que qualsevol utilització d’aquestes pàgines implicarà l’acceptació dels termes legals inclosos en aquest text.

2. Caràcter de la informació publicada al portal

Les informacions ofertes a través d’aquest mitjà tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets, i CCOO de Catalunya no ens fem responsables dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis.

CCOO de Catalunya procurem que aquesta informació sigui exacta i precisa, l’actualitzem amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i, en cas que existeixi, corregint-los tan aviat com els detectem. No obstant això, CCOO de Catalunya no podem garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

La informació continguda en el portal pot ser modificada i actualitzada per CCOO de Catalunya sense necessitat d’avís previ, tant al seu contingut com al seu disseny i presentació.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d’informació té caràcter merament orientatiu i, en cap cas, resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguin aplicables.

Amb caràcter general, la informació disponible en aquest portal ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. La informació administrativa facilitada a través d’aquest portal no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris o els butlletins oficials de les administracions públiques. En el cas de qualsevol discrepància entre la versió de documents i la informació obtinguda en aquest lloc web i la versió considerada oficial, la versió oficial de les administracions és l’única legalment vàlida.

3. Condicions i termes generals d’ús de l’portal

Per a l’accés i la navegació pel portal d’Internet de CCOO de Catalunya i / o per a la utilització dels serveis que s’inclouen, adquireixes la condició d’usuari, sense reserves de cap classe, en totes i cadascuna d’aquestes condicions i termes generals d’ús i de les condicions particulars, que, si escau, regeixin la prestació dels serveis que es disposin en el lloc web, sense perjudici de l’atenció i el compliment per part de l’usuari de les condicions fixades i previstes per als llocs web hipervinculats des www.ccoo.cat, i altres, de les que no respon CCOO de Catalunya.

CCOO de Catalunya podrem, en tot moment i sense previ avís, modificar les condicions i els termes generals d’ús, així com les condicions particulars que s’estableixin.

En tot cas, com a usuari et compromets a fer un ús adequat dels continguts i dels serveis que CCOO de Catalunya ofereix a través de l’portal, i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu també et compromets a:

(i) No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

(ii) No introduir ni emmagatzemar al portal o bé difondre des d’allà qualsevol informació o material que, explícitament o implícitament, sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, pornogràfic, que faci apologia de l’terrorisme o que inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia i / o religió, o que atempti de qualsevol forma contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals i / o les llibertats públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.

(iii) No fer servir identitats falses ni suplantar la identitat d’altres en la utilització de l’portal o de qualsevol dels serveis disposats, incloent l’ús, si s’escau, de contrasenyes, claus d’accés de tercers o de qualsevol altra manera.

En conseqüència, l’usuari no podrà intentar accedir i, si s’escau, utilitzar les claus d’altres usuaris ni modificar o manipular els seus missatges.

(iv) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el portal cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al portal, en qualssevol dels serveis , els equips, els sistemes o de les xarxes de CCOO de Catalunya, o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar algun tipus d’alteració o impedir el seu funcionament normal.

(v) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de CCOO de Catalunya o de qualsevol tercer.

(vi) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers ni, en general, cap contingut no es tingui, de conformitat amb la llei, el dret a posar-se a disposició de tercers.

(vii) No utilitzar els serveis oferts en el portal amb l’objectiu de promocionar empreses i serveis externs i altres pàgines web, i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per actuar en benefici de persones jurídiques.

En cas de contravenir les condicions anteriors, CCOO DE CATALUNYA ens reservem la facultat i estarem legitimats per bloquejar, suspendre o cancel·lar, de forma immediata i sense previ avís, l’accés i l’ús de l’portal, i si és el cas, per retirar els continguts presumptament o declaradament il·legals, tant si ho fem pel nostre criteri exclusiu, com a petició d’un tercer afectat, com d’una autoritat competent.

4. Responsabilitat

CCOO de Catalunya no ens fem responsables dels danys i perjudicis que es puguin derivar de el següent (amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu):

A, [16.02.21 17:34]
(i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris i usuàries, motivats per causes alienes a CCOO de Catalunya, que impedeixin o retardin la prestació els serveis o la navegació pel sistema.

(ii) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics.

(iii) Intromissions il·legítimes fora del control i que no siguin atribuïbles a CCOO de Catalunya sinó a terceres persones.

(iv) La impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a CCOO de Catalunya, degudes a l’usuari o usuària, a tercers oa supòsits de força major.

5. Drets de propietat intel·lectual i industrial

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tot el portal estan protegits per la legislació espanyola, a favor de CCOO de Catalunya.

Tens llibertat per compartir-(copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà i format) i adaptar-lo (remesclar, transformar i crear a partir d’el material), per a qualsevol finalitat, sempre que no es faci un ús comercial, es reconegui l’autoria de manera apropiada proporcionant un enllaç a la llicència i s’indiqui si s’ha fet algun canvi. Es pot fer de qualsevol manera raonable, però que no suggereixi que la persona llicenciatària dóna suport o patrocina l’ús que es fa.

CCOO de Catalunya vam declarar el nostre respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers. Per tant, si consideres que aquesta pàgina web pot estar violant els teus drets, et demanem que et posis en contacte amb CCOO de Catalunya, a la següent adreça de correu electrònic: [email protected].

6. Enllaços

CCOO de Catalunya facilitem l’accés a altres pàgines web que considerem que podrien ser d’l’interès de la persona visitant. L’objectiu d’aquests enllaços és ajudar a buscar els recursos que puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no ens pertanyen i no fem una revisió dels seus continguts, i, per tant, no som responsables ni de el funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar de l’accés o de l’ús.

L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves webs a la pàgina web ha de complir les condicions que es detallen a continuació, sense que el seu desconeixement eviti les responsabilitats derivades de la llei.

D’acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, quedarà prohibit en tot cas establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin la pàgina web o que permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les de la pàgina web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a la pàgina web de manera que: (i) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris o usuàries sobre la veritable procedència de el servei o dels continguts ; (Ii) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (Iii) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de CCOO de Catalunya, o (iv) de qualsevol altra forma que resulti prohibit per la legislació vigent.

No es realitzarà, des de la pàgina que introdueix l’enllaç, cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre CCOO de Catalunya ni la seva direcció, empleats, i clientela, o sobre la qualitat dels serveis que presta.

En cap cas s’ha d’expressar en la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que CCOO de Catalunya ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que, d’una altra manera, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis de l’remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta, o de qualsevol altre signe distintiu de CCOO de Catalunya dins de la pàgina de l’remitent llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per CCOO de Catalunya, i sempre que es permeti , en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina web en la forma establerta en aquesta clàusula.

La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà, en cap cas, disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (i) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (Ii) indueixin o puguin induir a l’usuari la falsa concepció que CCOO de Catalunya subscrivim, ens adherim o donem suport a les idees, les manifestacions o les expressions, lícites o il·lícites, de l’remitent; (Iii) resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat de CCOO a atenció amb el lloc, els continguts i la temàtica de la pàgina web de l’remitent. Igualment, l’usuari o usuària s’abstindrà d’incloure en la pàgina web qualsevol hiperenllaç dirigit a una pàgina web que contingui informació o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic.

7. Legislació aplicable i fur competent

Qualsevol controvèrsia relativa a aquest lloc web es regirà per la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina web els jutjats i tribunals de el domicili de l’usuari o usuària així com els de Barcelona al supòsit que la persona en qüestió resideixi fora del territori de l’Estat espanyol.