Flecha Ccoo

Per una transició justa

La Transició justa és un concepte elaborat pel sindicalisme confederal internacional que fa referència a tot el conjunt d’objectius i mesures que han de garantir que l’adaptació als límits del planeta, la mitigació i adaptació a l’escalfament global, la digitalització i la resta de canvis en el mode de producció de bens i serveis es facin en benefici de les treballadors i treballadors.  Tot canvi implica riscos i oportunitats i cal que les persones més vulnerables no siguin perjudicades ni marginades dels guanys.

El conjunt de mesures que comprèn la idea de Transició justa inclou les relacions laborals, les formes i els mitjans de producció i consum però també les polítiques públiques en educació i formació per l’ocupació, protecció social, mobilitat i d’ordenació territorial, espais diversos en què desenvolupem la nostra acció sindical.

Guia sindical sobre la transició justa

La Transició justa és una visió que CCOO de Catalunya hem treballat des de fa temps i que ha estat un punt rellevant en el nostre darrer congrés. Ha donat peu a la celebració, l’any 2022, del cicle Transicions… quan parlem de transicions ens referim a un present de canvi, que va tenir una part formativa i divulgativa oberta al públic i una part de tallers sindicals on elaborar propostes per als diferents àmbits d’acció sindical.

El resultat d’aquest treball col·lectiu és l’Agenda de Transició Justa on ordenem les propostes per espais d’actuació sindical i etiquetem segons temàtiques.  Les fitxes que en formen part es mantenen actualitzades d’acord amb els resultats de la nostra acció sindical.

Baner Guia De Transicio Justa

Projecte europeu Life eCOadapt50

CCOO de Catalunya participa en el projecte europeu Life eCOadapt50, que té com a objectiu principal promoure una transformació en els territoris i les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen per reduir la vulnerabilitat als efectes del canvi climàtic. El projecte se centra en quatre sectors econòmics: l’agroramader, el forestal, el pesquer i el turístic, que es distribueixen per 19 territoris de Catalunya.

Per fer-ho es fomentarà la inversió i l’execució d’accions d’adaptació al canvi climàtic, amb la implicació dels agents socioeconòmics dels territoris durant tot el procés. També es promouran accions formatives específiques adreçades a treballadors i treballadores i a empreses dels sectors diana, perquè disposin d’informació i coneixements que puguin fer servir per augmentar la resiliència en les seves organitzacions.

Baner Life Eco Adapt 50

Guia sindical del Pacte nacional per a la indústria 2022-2025

La guia sindical del Pacte nacional per a la Indústria (PNI) és un instrument a les mans de delegats i delegades sindicals per a conèixer les actuacións del PNI i portar-les a l’empresa, al territori i a les instàncies de negociació colectiva, donant impuls a la transició justa cap a una indústria moderna i sostenible.

Baner Guia Pni

Últimes entrades