2a jornada “Administracions públiques i atenció ciutadana en un entorn digital”

CCOO de Catalunya ha organitzat la 2a jornada “Administracions públiques i atenció ciutadana en un entorn digital”, que tindrà lloc el proper 15 de juny del 2023 a la sala d’actes del local del sindicat a Barcelona (Via Laietana, 16).

La digitalització està transformant les relacions laborals i les interaccions quotidianes dels ciutadans i ciutadanes amb l’Administració pública. En aquest context, i derivat de l’increment de processos digitals que la pandèmia va obligar a introduir, s’han detectat dificultats d’accés causades per dissenys inadequats dels llocs web de l’Administració pública, que han afectat especialment aquelles persones amb dificultats afegides, com migrants, persones grans i aquelles amb diversitat funcional. Tot plegat, sumat al fet que el personal de l’Administració, insuficient i envellit, tampoc no ha rebut prou formació per afrontar aquests reptes.

Per tal de revertir i millorar aquesta situació, CCOO de Catalunya hem elaborat un informe que ha tractat d’analitzar quin és l’impacte humà que està tenint l’actual procés de digitalització de les administracions públiques catalanes des d’una doble òptica: la posició de la ciutadania davant d’aquesta transformació i els impactes més immediats que aquest procés suposa des del punt de vista laboral per als treballadors i treballadores públics. Amb la voluntat sindical i sociopolítica d’aportar, incidir i corregir el procés de digitalització de les administracions públiques i en la seva relació amb la ciutadania, CCOO de Catalunya fem un seguit de propostes i recomanacions que presentarem en aquesta jornada juntament amb experts i representants de l’Administració pública.

Cartell Jornada Administracions Publiques I Atencio Ciutadana En Un Entorn Digital