Economia circular

El model de l’economia circular suposa un canvi de paradigma en la manera de produir i de consumir, ja que fa un ús el més sostenible possible de les primeres matèries i l’energia. Així es pretén desacoblar tant com sigui possible l’activitat econòmica i el benestar  de l’ús creixent de materials i d’energia. Implica canviar el disseny , la manera de produir i consumir i l’ús dels residus com a recurs. Aquesta transició cap a un model d’economia circular és clau per aconseguir un desenvolupament sostenible, ja que permet combinar el creixement econòmic amb la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic.

En aquesta apartat trobareu un conjunt de mesures que poden contribuir a avançar cap a una economia circular.