Canvi climàtic

El canvi climàtic s’ha definit com el gran repte de la nostra era. Els seus impactes afecten a la majoria de sectors d’activitat econòmica i a una part de la població que disposa de menys recursos per a adaptar-s’hi. És necessari analitzar les activitats econòmiques i les ocupacions actuals en clau de transformació per a adaptar-se al nou marc d’emergència climàtica, amb mesures que permetin fer una transició amb justícia social.

En aquest apartat trobareu un ventall de recursos sindicals que responen a diferents objectius: accions de sensibilització, materials formatius, notícies i notes de premsa  amb el posicionament del sindicat respecte actuacions d’administracions públiques, organitzacions i col·lectius, i comunicats de suport a iniciatives locals i globals.