Model productiu

Per a CCOO de Catalunya, el canvi de model productiu és la transformació de l’economia industrial clàssica de matriu fordista i producció massiva de béns de consum cap una nova economia que incorpora massivament informació i coneixement per produir béns i serveis, amb reducció de la petjada ecològica i reducció de la intensitat material i energètica, per assolir la sostenibilitat mediambiental i una major justícia social.

El recull de continguts que es troben dins d’aquest apartat és part de la feina que fa el sindicat per tal d’assolir aquest objectiu.