Guia sindical del Pacte nacional per a la indústria (PNI)

CCOO de Catalunya ha editat una Guia sindical del Pacte nacional per a la indústria (PNI)per difondre entre els delegats i delegades sindicals els acords i els compromisos subscrits el setembre passat (2022) entre Govern i agents socials en matèria de política industrial. Una guia sindical que és un instrument per a l’acció sindical a les empreses, als territoris i a les taules de negociació col·lectiva, amb el fi de corresponsabilitzar les seccions sindicals i els comitès d’empresa en l’impuls de les transicions digital i ecològica a la indústria.

La guia proposa elements de concertació per a la transició energètica, l’economia circular, la transició digital i la indústria 4.0, i per a l’impuls i la transformació de les àrees d’activitat econòmica. També explora les oportunitats de l’acció sindical per promoure un treball i una ocupació de qualitat, a través de la intervenció sindical en la formació i la requalificació de les persones treballadores i la igualtat salarial i de condicions laborals.

Volem una transició justa impulsada des de l’acció sindical per protegir les persones treballadores i els sectors econòmics i les comarques afectades per processos de reconversió i tancament. La guia sindical del PNI serà l’instrument que permetrà al sindicat prendre el pols de la transformació del model productiu i de la transició amb justícia social a les empreses.