Presentem l’informe “Murs, bretxes i reptes de la digitalització a l’Administració pública. El cas de Catalunya vist des de la ciutadania i els treballadors i treballadores públics”

En el marc de la II Jornada d’Administracions Públiques i Atenció Ciutadana en un Món Digital.

La digitalització està transformant les relacions laborals i les interaccions quotidianes dels ciutadans i ciutadanes amb l’Administració pública. En aquest context, i a conseqüència de l’increment dels processos digitals que la pandèmia va obligar a introduir, s’han detectat dificultats d’accés causades per dissenys inadequats dels llocs web de l’Administració pública, que afecten especialment aquelles persones amb dificultats afegides, com persones migrants, persones grans i persones amb diversitat funcional. A tot plegat, a més, s’hi suma el fet que el personal de l’Administració, insuficient i envellit, tampoc no ha rebut prou formació per afrontar aquests reptes.

Amb l’objectiu de revertir i millorar aquesta situació, CCOO de Catalunya hem elaborat l’informe “Murs, bretxes i reptes de la digitalització a l’Administració pública. El cas de Catalunya vist des de la ciutadania i els treballadors i treballadores públics”, que analitza quin és l’impacte humà que està tenint l’actual procés de digitalització de les administracions públiques catalanes des d’una doble òptica: la posició de la ciutadania davant d’aquesta transformació i els impactes més immediats que aquest procés suposa des del punt de vista laboral per als treballadors i treballadores públics.

Amb la voluntat sindical i sociopolítica d’aportar, incidir i corregir el procés de digitalització de les administracions públiques i el de la seva relació amb la ciutadania, CCOO de Catalunya fem un seguit de propostes i recomanacions que hem presentat a la jornada juntament amb experts i representants de l’Administració pública. L’informe posa de manifest clares mancances tant pel que fa a l’accessibilitat de la ciutadania com pel que es refereix a la formació i als recursos de les persones treballadores.