Concertació social

Garantir el dret a l’habitatge

30 de maig de 2023
Introducció L’accés a un habitatge ha deixat d’estar a l’abast de moltes persones, fins i tot que estan treballant. La ... Leer más
Concertació social

Establir un marc legislatiu per a la transició justa

29 de maig de 2023
Introducció CCOO de Catalunya vam proposar en el 12è Congrés (maig 2021) la necessitat d’un Pacte Nacional per la Transició ... Leer más
Concertació social

Clàusules socials i ambientals en la licitació pública

29 de maig de 2023
Introducció Per fer de tractores en sostenibilitat, qualitat de l’ocupació i afavorir la cohesió social les Administracions públiques han de ......
Leer más
Concertació social

Pacte Nacional per la Transició Justa

25 de maig de 2023
Introducció CCOO de Catalunya vam proposar en el nostre 12è Congrés (maig 2021) la necessitat d’un Pacte Nacional per la ... Leer más
Territori

Posicionament sindical sobre la necessitat de noves o ampliació d’infraestructures

25 de maig de 2023
Introducció Cal canviar la orientació en  matèria d’inversió en infraestructures vers un model sostenibilista. No podem tenir una visió in...
Leer más
Territori

Debatre i concertar al territori el canvi de model productiu

25 de maig de 2023
Introducció El canvi de model té una dimensió territorial molt rellevant, en la mesura que són les diverses activitats de ... Leer más
Empresa

Fomentar la codecisió als centres de treball

25 de maig de 2023
Introducció L’apogeu de les fàbriques i de la conseqüent concentració de gran quantitat de treballadors a les empreses, en el ... Leer más
Empresa

Plans de desplaçament sostenible a la feina

25 de maig de 2023
Introducció Els plans de desplaçament d’empresa (PDEs) són una eina idònia per avaluar quina és la mobilitat de les persones ... Leer más