Posicionament sindical sobre la necessitat de noves o ampliació d’infraestructures

Introducció

Cal canviar la orientació en  matèria d’inversió en infraestructures vers un model sostenibilista. No podem tenir una visió incrementalista de l’actual model, tot i això també cal ponderar les necessitats en raó de la millora del servei i noves o creixents necessites que haurem d’analitzar en volum i en la manera millor de proveir-les. 

Objectius

Analitzar les necessitats futures d’infraestructures des de el punt de vista de la transició ecològica, l’oportunitat de la inversió pública i ponderant els efectes sobre l’ocupació en el curt, però també en el mig i llarg termini. 

Mesures

  • Avaluar els efectes sobre l’ocupació de les activitats econòmiques relacionades, sobre els entorn urbans i naturals, la inversió requerida i el seu retorn.
  • Fer anàlisi compartida entre les diferents estructures del sindicat.
  • Comunicar de manera clara i pròpia la nostra posició.
  • Contribuir a configurar les polítiques públiques resultants. 

Eines i normativa de referència

ODS vinculats

ODS 1. Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.
ODS 2. Posar fi a la fam; assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible.
ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar a totes les persones de totes les edats.
ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa, de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i les nenes.
ODS 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua, i el sanejament per a totes les persones.
ODS 7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones.
ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible; l'ocupació plena i productiva, i el treball digne per a totes les persones.
ODS 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, i fomentar la innovació.
ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països.
ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
ODS 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
ODS 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible.
ODS 15. Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres; gestionar els boscos de manera sostenible; combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la diversitat.
ODS 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible; proporcionar accés a la justícia per a totes les persones, i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
ODS 17. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Interlocutor

Governs, diputacions, ajuntaments, consells comarcals, agents socials, partits polítics, organitzacions i entitats socials.  

Etiquetes