Debatre i concertar al territori el canvi de model productiu

Introducció

El canvi de model té una dimensió territorial molt rellevant, en la mesura que són les diverses activitats de cada territori les que hauran de canviar. analitzar els riscos i les oportunitats des de el coneixement dels recursos existents, així com diagnosticar les mesures a prendre és una funció de les administracions i els agents territorials per tal de garantir la Transició Justa. 

Objectius

Definir estratègies de Transició Justa en els àmbits comarcal i intercomarcal per actuar de manera de maximitzar les oportunitats i minimitzar els riscos en la transició ecosocial. 

Mesures

  • Anàlisi sobre les perspectives de les diferents activitats econòmiques en un espai territorial, en el marc de canvis normatius, tecnològics i de mercat vers la sostenibilitat.  Possibilitat de desenvolupar noves activitats, Necessitat de promoure/mantenir la diversificació sectorial
  • Avaluar necessitats d’infraestructures, formació, serveis per el futur. 
  • Instruments de governança dels canvis. 
  • Promoció del consum de proximitat i l’Economia Circular en entorns propers. 
  • Mesures territorialitzades d’eficiència i estalvi energètics, generació amb renovables i promoció de comunitats energètiques.  

Eines i normativa de referència

ODS vinculats

ODS 1. Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.
ODS 2. Posar fi a la fam; assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible.
ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar a totes les persones de totes les edats.
ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa, de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i les nenes.
ODS 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua, i el sanejament per a totes les persones.
ODS 7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones.
ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible; l'ocupació plena i productiva, i el treball digne per a totes les persones.
ODS 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, i fomentar la innovació.
ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països.
ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
ODS 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
ODS 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible.
ODS 15. Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres; gestionar els boscos de manera sostenible; combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la diversitat.
ODS 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible; proporcionar accés a la justícia per a totes les persones, i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
ODS 17. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Funcions

Definir una Estrategia de Transició Justa pel Territori.

Interlocutor

Diputacions, ajuntaments, consells comarcals, agents socials, partits polítics, organitzacions i entitats socials.

Etiquetes