Clàusules socials i ambientals en la licitació pública

Introducció

Per fer de tractores en sostenibilitat, qualitat de l’ocupació i afavorir la cohesió social les Administracions públiques han de tenir en compte criteris socials i de sostenibilitat en els concursos que convoquen per proveir-se de productes o serveis i no sols, ni preferentment el preu d’aquests.  

Objectius

Els recursos que les administracions públiques dediquen a contractar ha de servir per la transició ecològica, la millora de la qualitat de l’ocupació i afavorir ‘ocupabilitat de les persones que tenen dificultats per trobar feina. 

Mesures

Reformar els criteris a tenir en compte en la contractació pública prioritzant els factors de sostenibilitat, cohesió social,  inclusió social i qualitat de l’ocupació. 

Eines i normativa de referència

ODS vinculats

ODS 1. Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.
ODS 2. Posar fi a la fam; assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible.
ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar a totes les persones de totes les edats.
ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa, de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i les nenes.
ODS 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua, i el sanejament per a totes les persones.
ODS 7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones.
ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible; l'ocupació plena i productiva, i el treball digne per a totes les persones.
ODS 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, i fomentar la innovació.
ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països.
ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
ODS 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
ODS 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible.
ODS 15. Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres; gestionar els boscos de manera sostenible; combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la diversitat.
ODS 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible; proporcionar accés a la justícia per a totes les persones, i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
ODS 17. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Funcions

La contractació de les administracions públiques té un important paper tractor pel canvi de mode de producció i per garantir ocupació de qualitat

Interlocutor

Governs, administracions públiques, partits polítics, organitzacions i entitats socials, companyies energètiques. 

Etiquetes