Fomentar la codecisió als centres de treball

Introducció

L’apogeu de les fàbriques i de la conseqüent concentració de gran quantitat de treballadors a les empreses, en el context del sistema econòmic capitalista, no ha deixat marge a que les persones puguin influir de forma determinant en la presa de decisions en l’àmbit laboral, i el segle XXI exigeix avançar per ampliar la codecisió al centres de treball. Una de les fórmules per tal que les persones treballadores participin a les decisions de l’empresa és establint mecanismes de codecisió.

Objectius

L’objectiu principal és promoure que les relacions entre empleadors i empleats es democratitzin i, d’aquesta manera, aconseguir que els drets de les persones treballadores millorin. Allà on s’ha establert la codecisió i els treballadors participen de la presa de decisions, les condicions laborals són millors, a més que la productivitat és més alta. L’exemple a seguir el trobem als països nord i centre europeus, on els mecanismes de participació dels empleats porta anys practicant-se amb èxit.

Mesures

Per aconseguir-ho, les empreses han d’establir mecanismes on la participació dels comités d’empresa, és a dir, els treballadores escollits democraticament pels seus companys i companyes de feina, puguin proposar i impulsar millores laborals

Eines i normativa de referència

La principal eina de codecisió són els convenis col·lectius. Amb la reforma laboral s’ha millorat, recuperant drets fonamentals com la ultraactivitat, per tal d’enfortir el poder de negociació. 

ODS vinculats

ODS 1. Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.
ODS 2. Posar fi a la fam; assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible.
ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar a totes les persones de totes les edats.
ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa, de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i les nenes.
ODS 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua, i el sanejament per a totes les persones.
ODS 7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones.
ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible; l'ocupació plena i productiva, i el treball digne per a totes les persones.
ODS 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, i fomentar la innovació.
ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països.
ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
ODS 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
ODS 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible.
Ods15 Vida Ecosistemes Terrestres Bn
ODS 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible; proporcionar accés a la justícia per a totes les persones, i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
ODS 17. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Funcions

Els membres del comitè d’empresa tenen la responsabilitat de dur a terme la funció de representació de les persones treballadores. D’acord a aquesta tasca, han d’impulsar les taules de negociació amb els empresaris i de portar propostes sindicals dirigides a fer progressar les condicions laborals.

Interlocutor

La persona responsable d’Acció Sindical, de forma coordinada amb la Secretaria d’Acció Sindical i Transicions Justes, ha de ser les interlocucions directes.

Etiquetes