Què és un sindicat?

Què és un sindicat?

Un sindicat és una organització estable, pròpia dels treballadors i treballadores, que, voluntàriament i solidàriament, s’uneixen per defensar els seus interessos des del punt de vista laboral i social.

El sindicalisme és el resultat d’un llarg procés de maduració, des del punt de vista laboral, econòmic i social, de la lluita del conjunt de treballadors i treballadores per defensar els seus interessos i per millorar les condicions de vida.

Batucada de la manifestació de l'1 de Maig de 2019

L’associacionisme en el món del treball sorgeix, per tant, com a expressió d’una necessitat: la solidaritat davant la falta de protecció, i també com a expressió de la confrontació d’interessos en el món del treball.

Treballadores i treballadors han expressat de diferents maneres la conveniència d’agrupar-se per defensar els seus interessos: des de les primeres societats de socors mutu i resistència (amb un tarannà eminentment assistencial davant de situacions de necessitat) fins a organitzacions capaces d’aglutinar tota la classe obrera amb reivindicacions comunes cada cop més concretes: el salari, la jornada laboral, les condicions de treball, les condicions de vida en general, etc.

Les noves realitats fan que avui un sindicat que pretengui donar resposta als interessos de tots els treballadors i treballadores hagi de tenir en compte la diversitat del món laboral: des de la persona assalariada fixa, passant per les treballadores i treballadors tècnics o més qualificats, les persones en atur o amb feines precàries, fins al jovent, les dones i les persones immigrants, que són col·lectius especialment afectats per la precarització.

Per què hi ha un sindicat general de classe?

Un sindicat general és el que agrupa els treballadors i treballadores independentment del ram de producció a què pertanyen i lluita per defensar els seus interessos des d’una perspectiva global, com a treballadors i treballadores i com a ciutadans i ciutadanes.

El sindicalisme general de classe és l’expressió de la unitat dels treballadors i les treballadores per defensar els nostres interessos davant l’empresariat i els governs. La nostra unió i la nostra implicació en el treball sindical ens donen la força per mantenir i ampliar els nostres drets.

Manifestació amb pancarta per fer front a les desigualtats

El sindicalisme general, com a expressió de l’agrupament de treballadors i treballadores, és el millor instrument per intervenir en la negociació de les nostres condicions de treball. La individualització de la negociació de les condicions de treball provocaria indefensió i, per tant, cal negociar de manera col·lectiva els nostres drets laborals, atenent les necessitats generals i específiques dels diferents grups de treballadors i treballadores.

  1. Per fer que es compleixin les garanties legals que tenim com a treballadors i treballadores i per millorar-les i ampliar-les.
  2. Per defensar els sistemes públics d’educació, sanitat, pensions i, en general, els de protecció social com a elements de redistribució de la riquesa. El conjunt de treballadors i treballadores afiliats a CCOO ens impliquem a aconseguir nivells més alts de prestacions i qualitat en la sanitat, l’ensenyament, els transports públics… i també en altres entitats cíviques per desenvolupar els valors de la pau i la solidaritat.
  3. Perquè volem que la nostra societat sigui cada vegada més justa i solidària.

Només una organització arrelada en el conjunt de la diversitat de la classe treballadora garanteix l’avenç per millorar les nostres condicions de vida com a treballadores i treballadors.