Transparència

Transparència

Davant la demanda de la societat de més transparència en la gestió de les organitzacions, CCOO ha assumit aquesta exigència com un repte i posa a disposició de totes aquelles persones que hi estiguin interessades les dades més rellevants del funcionament del sindicat.

Icon Activitat

Memòria d’activitat

A través de la memòria d’activitat pots conèixer l’activitat sindical que han dut a terme milers de dones i homes de CCOO durant l’any.

Icon Sobre Canal Denuncies

Canal de denúncies

Mitjançant el sistema intern d’informació, el canal de denúncies ofereix protecció a les persones que informen sobre infraccions normatives i lluiten contra la corrupció. Aquest canal assegura la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions al llarg de tot el procés.

Icon Subvencions

Subvencions

Vols saber quines subvencions rep CCOO?

Icon Organigrama

Organigrama

Informació sobre l’organigrama funcional del sindicat i els òrgans de direcció

Icon Normativa Sindical

Normativa sindical

Recull de les normes internes de conducta i responsabilitat sindical.

Icon Eleccions Sindicals

Eleccions sindicals

Resultats de les eleccions sindicals, dades sobre el nombre de representants a les empreses, etc.

Icon Informes

Informes de la Sindicatura de l’Afiliació

Els informes de la Sindicatura de l’Afiliació resumeixen les queixes dels afiliats i afiliades en el seu tracte amb el sindicat.

Icon Fundacions

Fundacions i associacions

Consulta els Estatuts, les juntes, els patronats i els comptes de les nostres fundacions i associacions vinculades.

Icon Puzzle

Federacions

Consulta els espais de transparència de les Federacions de CCOO de Catalunya