Memòria d’activitat de CCOO de Catalunya

Memòria d’activitat

Baner Memoria 2023

La memòria d’activitat de CCOO de Catalunya té per objectiu donar a conèixer, de manera resumida, l’activitat sindical que han dut a terme milers de dones i homes a les empreses i en l’àmbit general durant l’any.

La memòria d’activitat també és la demostració del compromís de la nostra organització amb la transparència i la rendició de comptes davant de la nostra afiliació, de les administracions públiques i de la societat.

Memòria interactiva 2023

Altres memòries en format PDF