Transparència

La Federació de l’Hàbitat de CCOO de Catalunya reafirmem el compromís de la nostra organització confederal de reforçar els instruments de transparència de la gestió dels nostres recursos i de la nostra activitat sindical, i posem a disposició de la nostra afiliació i del conjunt de persones treballadores aquest espai web, que permet accedir de manera àgil a tot un ventall d’informació que és el reflex de la gestió de la feina diària i dels recursos de la nostra federació.

Organigrama
  • Organigrama
  • Dades d’afiliació
  • Dades d’eleccions sindicals
Activitat
  • Activitat
  • Pla d’acció
  • Memòria
Guardiola
  • Comptes anuals
  • Auditoria
  • Subvencions
  • Retribucions

Pots veure més informació sobre el sindicat a l’espai de transparència de CCOO Catalunya