Convenis col·lectius

Espai web on trobaràs els diversos convenis col·lectius dels sectors que agrupa la Federació de l’Hàbitat

Construcció

Neteges

Fusta

Neteja viària

Seguretat

Altres activitats

També pots cercar la teva empresa a la base de dades de convenis de CCOO per veure el teu conveni, taules salarials, calendaris…