Benvinguda

La Federació de l’Hàbitat de CCOO de Catalunya té el propòsit de generar les condicions necessàries per millorar l’organització dels treballadors i les treballadores que en formen part, per incrementar la seva capacitat de mobilització i d’elaboració de propostes alternatives als diferents problemes que afecten a cadascun dels seus sectors.

CCOO de l’Hàbitat defensa els drets de les treballadores i els treballadors d’un ampli ventall de sectors, que inclouen: edificació i obres públiques; pedreres i graveres; ciment, ceràmica i rajola; suro; desinfeccions; ferralla; finques urbanes; formigó i derivats; jardineria; neteja d’edificis i locals; neteja fiaria; fusta i moble; perruqueria i estètica; bombolles fúnebres; servei datenció domiciliària i teleassistència; recollida de residus; servei domèstic; silvicultura; tintoreries i bugaderies; teules i maons; vigilància i seguretat; guixos, calç i escaiola.

Vaga Aeroport El Prat 16 Juliol 2021.jpg

Avui podem dir que som la primera organització en nombre d’afiliats i que guanyem les Eleccions Sindicals en molts dels nostres sectors, que participem en la negociació de tots els convenis de sector que es negocien, i que tenim implantació en el conjunt del territori de Catalunya.

A això hi hem d’afegir que hem estat capaços d’elaborar propostes d’actuació sindical a la totalitat dels nostres sectors, amb campanyes d’actuació en aquells temes que més afecten el conjunt de treballadors i treballadores com, per exemple, en matèria de prevenció de riscos laborals, en la lluita contra la subcontractació generalitzada, per les millores en els termes de subrogació, per l’estabilitat en el lloc de treball, per la millora de les percepcions salarials, per la reducció generalitzada de la jornada de treball, per la millora de les condicions laborals, etc.

Però no podem donar-nos per satisfets ja que encara queda molt per fer: ha de créixer la nostra influència i capacitat de negociació, hem de créixer en afiliació, hem d’ampliar encara més la nostra organització en les diferents comarques de Catalunya, hem de consolidar el Sindicat en el si de les empreses, hem de millorar les possibilitats de participació dels afiliats en la presa de decisions, etc. En definitiva hem de seguir creixent i millorant cada dia.

La pàgina web de la Federació de l’Hàbitat de CCOO de Catalunya té com a objectiu facilitar informació i ajudar a l’organització de tots els treballadors i treballadores dels nostres sectors perquè, conjuntament, puguem lluitar en la defensa dels drets i les condicions de vida i treball de tots els treballadors i treballadores.

Com a organització de la classe treballadora, per assolir els objectius proposats ens organitzem sobre la base de la participació i la presa col·lectiva d’acords.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres, donar-nos les vostres opinions, transmetre’ns els vostres problemes i experiències… Organitzem-nos!

A la Federació de l’Hàbitat, hi tenen cabuda tots els treballadors i treballadores que, amb independència de les seves conviccions personals, polítiques, filosòfiques, ètiques o religioses, creuen necessari organitzar-se per aconseguir una societat més justa, més solidària i més preocupada pel nostre entorn que la que tenim a l’actualitat.

La nostra força és la participació del conjunt de l’afiliació en les nostres actuacions, per defensar els nostres drets i aconseguir-ne de nous i en la presa de les nostres decisions.

Com més siguem els afiliats i afiliades a CCOO, més gran serà la nostra força.