Els nostres comptes

Els nostres comptes

La transparència és i ha estat sempre una característica fonamental de l’acció de CCOO de Catalunya. És per això que des de fa anys lliurem, un cop auditats, els nostres comptes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

  1. Com ens financem?
  2. Sous i dietes
  3. Declaració de béns

Com ens financem a CCOO de Catalunya?

A CCOO de Catalunya considerem que és important saber com ens financem, quins són els nostres ingressos i les nostres despeses.

CCOO denuncia que el finançament públic dels sindicats és molt insuficient en relació amb les funcions que els encomana la legislació. Els sindicats més representatius negociem els convenis col·lectius que cobreixen les condicions laborals del 70 % de la població assalariada. Mitjançant la concertació social i la participació institucional cooperem en l’elaboració i seguiment de les polítiques públiques que sostenen l’estat del benestar per al 100 % de la població. Aquestes tasques requereixen temps i personal tècnic que estan pagant sobretot les persones afiliades.

CCOO de Catalunya vol fer evident la seva ferma voluntat de deixar clar l’origen i la destinació dels recursos de què disposa per garantir que la societat catalana pugui conèixer aquests comptes. Igualment estem disposats a sotmetre la gestió dels recursos a controls públics.

Feu clic per veure:

Sous i dietes

Sous i dietes

Retribucions, dietes i quilometratge

En el marc de la continuada actuació de CCOO de Catalunya per aconseguir transparència en l’ús dels recursos públics a les organitzacions sindicals i empresarials, el sindicat fa públiques diverses dades en relació amb les retribucions del personal laboral i sindicalista, les dietes, el quilometratge i els diversos convenis vigents a CCOO de Catalunya.

Retribucions, dietes i quilometratge

Acord laboral i acord regulador de la dedicació sindical

Declaració de béns

Declaració de béns. Claus

El nostre codi ètic té com a objectiu millorar el funcionament i la transparència del sindicat, i, a la vegada, posar en relleu els seus valors. No són meres orientacions, sinó normes precises acompanyades del criteri de tolerància zero davant dels incompliments.

CCOO de Catalunya també es compromet a reforçar i a millorar, si escau, els procediments interns referents al dret dels càrrecs dirigents a garantir la presumpció d’innocència i el dret a l’honor, el dret a la intimitat d’informació econòmica i patrimonial d’especial sensibilitat com aquesta, i el dret a la protecció de dades de caràcter personal.

Feu clic per veure: