Transparència

La Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya reafirmem el compromís de la nostra organització confederal de reforçar els instruments de transparència de la gestió dels nostres recursos i de la nostra activitat sindical, i posem a disposició de la nostra afiliació i del conjunt de persones treballadores aquest espai web, que permet accedir de manera àgil a tot un ventall d’informació que és el reflex de la gestió de la feina diària i dels recursos de la nostra federació.

Pots veure més informació sobre el sindicat a l’espai de transparència de CCOO Catalunya