Sanitat concertada

SISCAT. Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya

Sanitat Concertada

Actualment, el SISCAT integra les xarxes assistencials en un sol sistema, està integrat per 68 centres hospitalaris, 434 centres d’atenció primària, 102 centres d’internament sociosanitaris, 40 centres de salut mental amb internament, 428 ambulàncies de suport vital bàsic i avançat (SVB i SVA) i 4 helicòpters medicalitzats del Sistema d’Emergències Mèdiques, així com més de 900 ambulàncies de transport sanitari no urgent (rehabilitació, diàlisi, etc.).

Una part de les entitats del sistema estan participades pel Departament de Salut o el CatSalut, per empreses públiques (entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat i societats mercantils), consorcis i fundacions.

A CCOO som al costat de tots els treballadors i treballadores defensant els seus interessos i vetllant per millorar les condicions de vida.


Documents