Sanitat privada

Sistema Sanitari Privat de Catalunya

CatSalut/Salut

Sanitat Privades

Les participen aquelles entitats privades que presten serveis sanitaris, ja sigui d’hospitalització, assistència, consulta o laboratoris d’anàlisis clíniques.

A CCOO som al costat de tots els treballadors i treballadores defensant els seus interessos i vetllant per millorar les condicions de vida.

Documents