Subvencions

Subvencions

Vols saber quines subvencions rep CCOO de Catalunya?

La funció social de les organitzacions sindicals al nostre país fa que, de les seves actuacions, se’n beneficiïn el conjunt dels treballadors i treballadores i que la defensa d’interessos que realitzen els sindicats no se circumscrigui a la seva afiliació estricta. Aquest trasllat del resultat de l’actuació al conjunt de la classe treballadora origina la necessitat de disposar de recursos específics i suficients per dur a terme la funció social que depassa el marc estricte de l’afiliació. És per això que la normativa determina com a element de representativitat el resultat de les eleccions sindicals que es fan a les empreses.

Monedes Euros Subvencions

Tot i que la nostra afiliació és la base del sindicat i, per tant, els ingressos per quotes són els recursos principals de la nostra organització, els més significatius i aquells amb els quals fem front a les despeses ordinàries de la nostra activitat sindical, els elements esmentats anteriorment fan necessari que els poders públics determinin, d’una banda, l’assignació de recursos per dotar de suficiència econòmica les organitzacions sindicals perquè puguin desenvolupar les seves funcions, i, de l’altra, determinar els recursos que cal assignar basant-se en criteris de representativitat, per garantir, així, la independència de les organitzacions sindicals, que es deuen a qui representen, i no als qui els transfereixen els recursos per garantir la seva funció.

Subvencions d’anys anteriors