Normativa interna de conducta i responsabilitat sindical

Capcalera Transparencia

Normativa interna de conducta i responsabilitat sindical

El sindicat té una responsabilitat contreta amb l’afiliació, la seva representació sindical i la societat en general que es concreta, entre moltes altres qüestions, en l’obligació de gestionar adequadament els recursos econòmics i complir de manera rigorosa les normes internes i externes, a partir de l’eficiència, la solidaritat i la cooperació entre les seves estructures. A això, cal afegir-hi la màxima transparència en totes les seves actuacions i en l’administració dels seus recursos econòmics.

A continuació podeu veure agrupat un recull de la normativa interna de conducta i responsabilitat sindical de CCOO de Catalunya:

Puzzle. Normativa sindical

Normativa interna de conducta i responsabilitat sindical

 1. Estatuts de CCOO de Catalunya
 2. Comportament ètic i mesures de verificació a CCOO de Catalunya (20 de febrer del 2020)
 3. Codi d’utilització dels drets sindicals (aprovat en el Consejo Confederal de CCOO els dies 17 i 18 d’abril del 2012)
 4. Codi de conducta (aprovat al Consejo Confederal de CCOO el 4 de març del 2015)
 5. Reglament per a la prevenció, el tractament i l’eliminació de l’assetjament sexual, moral o per raó de gènere (16 de març del 2016)
 6. Reglament de funcionament de la Comissió de Garanties de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya
 7. Reglament de la Sindicatura de l’Afiliació
 8. Reglament intern de funcionament del Comitè de Compliment Normatiu de CCOO de Catalunya
 9. Protocol per a la gestió de les subvencions i els ingressos per la participació institucional (aprovat per la Comissió Executiva de la CS de la CONC el 7 de novembre del 2016)
 10. Protocol respecte de la declaració de béns patrimonials i rendes (acord del Consell Nacional de la CONC del 30 de setembre del 2020)
 11. Confidencialitat, normes d’ús dels recursos TIC i protecció de dades de caràcter personal (6 de març de 2024).