CCOO ha aprovat un codi ètic per millorar el funcionament i la transparència del sindicat

Davant la demanda de la societat de més transparència en la gestió de les organitzacions, CCOO ha assumit aquesta exigència
com un repte i ha aprovat un codi ètic per millorar el funcionament i la
transparència del sindicat i a la vegada posar de relleu els seus valors.

Comportament ètic i mesures de verificació a CCOO de Catalunya (20 de febrer de 2020)
– Codi ètic per millorar el funcionament i la transparència del sindicat.
Código ético de conducta. Medidas para reforzar las mejores prácticas de gobierno y control en CCOO.