Noia amb casc i mascareta. Prevenció de riscos.

28 d’abril, Dia internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball

El 28 d’Abril, Dia internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball, és una jornada commemorativa dedicada a recordar totes les persones víctimes d’accidents de treball o malalties d’origen laboral, i també dedicada a l’acció en la defensa de la salut laboral.

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical, núm. 66 (abril de 2021)

Aquest Butlletí presenta comentaris de sentències destacades gestionades pel GTJ de CCOO de Catalunya, articles sobre eleccions sindicals, estudis, guies, recursos web i articles a blogs jurídics sobre repartidores i repartidors de plataformes, renta 2020, Grup NET21.org, temporalitat a les AA.PP, etc.

riders web coronavirus

Quina situació laboral viuen els repartidors i repartidores de plataformes digitals? Quines necessitats, demandes i perspectives de futur tenen?

CCOO de Catalunya ha realitzat l’estudi “Repartidors i repartidores de plataforma digital” que té com a objectiu conèixer la situació laboral de les persones que treballen com a repartidores de plataformes digitals com Glovo, Deliveroo i Uber Eats utilitzant moto o bicicleta, així com les seves necessitats, les seves demandes i les seves perspectives de futur.

informe crisi covid 8m

Informe ‘Treballs i crisi de la covid-19: un impacte molt feminitzat’

L’impacte de la pandèmia al mercat de treball té nom de dona i això es reflecteix tant en les taxes d’ocupació i atur com en els nivells de temporalitat, de treball a temps parcial i, fins i tot, en el teletreball o en les condicions de salut a la feina.

situacio laboral estrangers 2020

Situació laboral de la població estrangera de Catalunya

Presentem l’Informe de l’any 2020 sobre la situació laboral de la població estrangera a Catalunya, que fa referència a les dades sobre la presència de persones estrangeres a Catalunya i la seva situació en el nostre mercat de treball durant en finalitzar l’any 2019.

propostes ccoo eleccions parlament 2021

CCOO presenta el document ‘Per la reconstrucció social i nacional de Catalunya. CCOO davant les eleccions al Parlament del 2021’

Amb les persones al centre, pensant sempre en la millora de les condicions materials i culturals de vida de la gent i en les generacions futures, presentem les propostes que CCOO de Catalunya hem elaborat de cara a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya i instem tota la ciutadania i els partits polítics a debatre-les i tenir-les molt presents en clau de reconstrucció social i nacional. Són unes 250 propostes concretes.

btes 5 portada

Butlletí Treball, Economia i Societat (Octubre de 2019)

Inclou un dossier sobre Fiscalitat i la nova versió interactiva de l’Eurobaròmetre Social (amb indicadors d’ocupació i qualitat de l’ocupació). També les seccions editorial (Fiscalitat i model social), nota de conjuntura, sostenibilitat (Fiscalitat i transició cap al canvi de model productiu), treball de postgrau (Causes de la mercantilització del sistema d’atenció sanitària a Catalunya) i papers del Seminari Salvador Seguí.

btes 5

Butlletí Treball, Economia i Societat (Maig 2019)

Inclou un dossier monogràfic sobre Europa i la nova secció Aula de Treball (Conferència sobre el futur del treball). També les seccions editorial (L’Europa de la ciutadania, dels drets i la democràcia), indicadors interactius (Pes dels salaris i renda familiar disponible), nota de conjuntura, sostenibilitat (canvi climàtic i UE), treball de postgrau (memòria de Rosa Luxemburg) i papers del Seminari Salvador Seguí

comptes anuals ccoo catalunya 2017

Comptes auditats de CCOO de Catalunya, corresponents a l’any 2017

CCOO ha fet públics els comptes auditats de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. Amb aquest acte, CCOO de Catalunya vol evidenciar, igual que hem fet des del 2005, la ferma voluntat de transparentar l’origen i la destinació dels recursos de què disposa, per garantir el ple coneixement d’aquests comptes pel conjunt de la societat, així com la disposició a sotmetre la gestió dels recursos a controls públics.