CCOO de Catalunya presenta el primer informe sindical sobre els objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

La seu de CCOO acull l’acte de presentació del primer informe sindical sobre l’Agenda 2030 a Catalunya. L’informe ha estat impulsat per la Fundació Pau i Solidaritat i dut a terme per sociòlegs de la Fundació Cipriano Garcia, ambdues pertanyents a CCOO.

Amb aquest informe es vol abordar la situació de Catalunya respecte dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i contribuir, amb la perspectiva sindical i sociopolítica de CCOO, a una millor implementació de l’Agenda 2030 i a l’assoliment dels seus objectius. També es pretén divulgar i reivindicar l’enfocament integral sobre la noció de treball digne.

En aquesta primera edició 2022 del seguiment dels ODS a Catalunya s’han triat 6 objectius d’especial rellevància des d’una perspectiva sindical. Concretament, els objectius seleccionats en aquesta primera edició són:

  • ODS 1. Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.
  • ODS 5. Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les dones i nenes.
  • ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva, i el treball digne per a tothom.
  • ODS 10. Reduir la desigualtat als països i entre aquests.
  • ODS 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
  • ODS 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives

Algunes dades rellevants des del punt de vista sindical de l’any 2020 a Catalunya són:

  • La taxa AROPE (que mesura risc de pobresa, en situació de privació material severa i/o viure en una llar amb baixa intensitat del treball) ha augmentat un 12 % a Catalunya entre els anys 2015 i 2020, en passar del 23,5 % al 26,3 %.
  • La bretxa salarial que mesura la diferència de salari entre homes i dones és del 24,51 % l’any 2020.
  • Es registren 2 accidents de treball mortals per cada 100.000 persones durant tot el període.

Pel seu caràcter sociopolític, el moviment sindical resulta fonamental a l’hora de vetllar pel benestar de la classe treballadora en totes les esferes del sistema social i econòmic. Per aquest motiu, encara que l’Agenda 2030 inclou un objectiu específic en relació amb el treball digne (ODS 8), altres objectius es troben altament relacionats amb l’activitat sindical.

Us adjuntem l’Informe sindical sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2022 .
Més informació a https://www.agenda2030sindical.cat/

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 10 de novembre de 2022