Reglament per a la prevenció, tractament i eliminació de l’assetjament sexual, moral o per raó de gènere

El X Congrés de CCOO de Catalunya va formular un mandat pel qual s’estableix la necessitat d’incorporar als Estatuts del sindicat un protocol per a la prevenció, tractament i eliminació de l’assetjament sexual o per raó de gènere. Aquest es troba a l’art. 12.4.4. dels Estatuts de la CONC.

CCOO de Catalunya rebutja frontalment i mantindrà tolerància zero davant qualsevol forma de conducta que es pugui entendre dins de les tipificacions d’assetjament: sexual, per raó de gènere i assetjament moral, per atemptar contra la dignitat i drets fonamentals de les persones.

CCOO de Catalunya durà a terme una política activa per prevenir i eliminar les conductes que suposin assetjament en qualsevol de les seves tres modalitats, mitjançant campanyes de sensibilització, informació i formació i actuarà per eradicar situacions que afavoreixen aquestes conductes.

Feu clic per veure el Reglament per a la prevenció, tractament i eliminació de l’assetjament sexual, moral o per raó de gènere