Transparència al CITE de CCOO de Catalunya

El Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers de CCOO de Catalunya (CITE-CCOO) fa públiques les seves memòries econòmiques, els seus Estatuts i la composició de la junta d’acord amb els criteris de transparència que segueix CCOO de Catalunya des de fa anys.

Feu clic per veure:

Estatuts, junta directiva i codi ètic

Memòria d’activitat

Comptes anuals auditats

Subvencions