Transparència al CITE de CCOO de Catalunya

El Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers de CCOO de Catalunya (CITE – CCOO) fa públiques les seves memòries econòmiques, els seus estatuts i la composició de la junta seguint els criteris de transparència que segueix CCOO de Catalunya des de fa anys.

Feu clic per veure:
– Els estatuts del CITE de CCOO de Catalunya.
– La composició de la junta del CITE de CCOO de Catalunya.
– El codi d’ètica professional dels treballadors i les treballadores del Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE)

– La memòria d’activitat del 2020 del CITE de CCOO de Catalunya
– La memòria d’activitat del 2019 del CITE de CCOO de Catalunya

– Els comptes anuals auditats 2019 del CITE de CCOO de Catalunya.
– Els comptes anuals auditats 2018 del CITE de CCOO de Catalunya.
– Els comptes anuals auditats 2017 del CITE de CCOO de Catalunya.
– Els comptes anuals auditats 2016 del CITE de CCOO de Catalunya.
– Els comptes anuals auditats 2015 del CITE de CCOO de Catalunya.
– Els comptes anuals auditats 2014 del CITE de CCOO de Catalunya.