Informe anual del CITE i propostes sociopolítiques en matèria d’immigració de CCOO de Catalunya

El 6 de febrer vam presentar en roda de premsa la memòria anual del CITE de CCOO de Catalunya, que l’any passat va assessorar 11,121 persones i va atendre més de 30.000 consultes de persones treballadores estrangeres. Els detalls concrets es poden trobar als següents enllaços:

https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2024/02/presentacio_memoria_cite_2023.pdf

https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2024/02/resum_mem_cite_2023.pdf

https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2024/02/memoria_cite_2023_resum.pdf

A la roda de premsa, a la qual han intervingut Carles Bertran, director del CITE; Liliana Reyes, secretària de Política Territorial i Migracions de CCOO de Catalunya, i Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, s’han detallat també les propostes i les demandes del sindicat en matèria migratòria. Des del sindicat volem reivindicar que els treballadors i treballadores estrangeres no són simples expedients administratius, sinó que són, en primer lloc, persones obligades a desplaçar-se, sovint a costa de grans sacrificis, per accedir a un lloc de treball. Però, a més, volem recalcar que són també la garantia de futur de l’economia i de gran part de les prestacions socials, que garanteixen amb les seves contribucions.

Denunciem el caràcter de la llei d’estrangeria, per la  seva orientació restrictiva de fronteres, la qual ens allunya de ser un país d’acollida, per l’excessiva burocratització del marc normatiu, per la manca de recursos de les oficines d’estrangeria i per relegar a un segon pla la regularització administrativa per la via laboral, quan és el principal motiu migratori. Aquesta orientació crea un exèrcit de treballadors i treballadores precaritzats en la reserva, sempre a disposició dels empresaris.

Denunciem la discriminació de les persones migrants i racialitzades. La religió, la raça i la pobresa segueixen sent factors de discriminació al món del treball. S’han de reforçar les polítiques de diversitat a les empreses, per la via normativa i la negociació col·lectiva.

Davant l’anunci del ministeri d’un pròxim canvi de reglament, el sindicat plantegem recuperar el diàleg social per la modificació del reglament evitant les inconcrecions de la reforma anterior i la flexibilització de les vies d’accés a la regularització. Cal reduir el temps al país per poder accedir als procediments de regularització (arrelament social 3 anys, laboral 2 anys i formació 2 anys), garantir la regularització de les persones amb oferta de treball (ara treballen sense contracte, CITE 79 %) i eliminar les renovacions dels permisos de residència sempre que la persona mantingui la relació laboral i/o la cotització a la Seguretat Social. A més, és imprescindible simplificar procediments i reduir temps de tramitació i execució d’expedients de regularització. Tot això no es pot fer sense incrementar les plantilles i els recursos materials de les oficines d’estrangeria de les administracions implicades, és a dir de la Generalitat i de l’Estat.

Denunciem també el mal ús de la normativa d’empadronament per part dels ajuntaments, una problemàtica que es veu molt clara a Ripoll, però que està molt generalitzada. Per això exigim la modificació legal de la normativa per reduir de tres mesos a un de sol el reconeixement del padró amb silenci administratiu positiu. També demanem que es garanteixi l’accés als drets que reconeix el padró a partir del moment de la petició per evitar que les persones quedin desemparades o pateixin discriminació (accés al CAP, matriculació…).

Finalment, remarquem que tot això no s’assolirà sense reforçar el diàleg social a les polítiques d’acollida, millorant el coneixement de les persones estrangeres dels seus drets i posant recursos públics a la seva disposició. I cal que garantim també el seu accés a la llengua, que és l’accés a l’educació i la garantia de la cohesió social.