Assegurances

Assegurances

Logo Tomamos Impulso Atlantis

Amb Tomamos impulso (Atlantis Assegurances), en conveni amb CCOO, pots fer-te una assegurança d’automòbil, de llar, d’accidents personals, de vida i d’estalvi en unes condicions molt avantatjoses per als afiliats i afiliades.

www.atlantis-seguros.es
[email protected]
901 500 400
93 496 47 96

Atlantis i la COVID-19

Sistema de comunicació centralitzat [email protected], per donar curs a les sol·licituds si no es pot fer a les oficines.

Com una mesura més a curt termini i amb l’objectiu de fer menys greu l’impacte en l’economia diària d’aquelles persones que tinguin problemes per afrontar els rebuts mensuals, es fixa la possibilitat d’ajornar fins a tres rebuts.

Pels rebuts anuals, possibilitat de finançar-los per mitjà del banc del grup (Targobank) perquè les persones assegurades amb problemes econòmics derivats del confinament puguin fer front al pagament de les assegurances contractades amb nosaltres mitjançant un préstec sense cap tipus d’interès ni comissió, oferint la possibilitat de començar el seu abonament al cap de 6 mesos i amb un termini de fins a 12 mesos.

En relació amb la cobertura per defunció per COVID-19 sota el paraigua de les pòlisses d’accidents per l’afiliació, NOMÉS si es declara la mort com a accident laboral (certificat de defunció o informe d’autòpsia)

Recordem també, d’acord amb el RDL 11/2020, de 31 de març, la possibilitat de disposar de l’estalvi acumulat als plans de pensions, si el client o clienta ha hagut de cessar en l’activitat (ERTO per a treballadors i treballadores per compte aliè i/o autònoms) a conseqüència de la COVID-19.

ASSEGURANÇA PER A PROFESSIONALS SANITARIS AFECTATS PER LA COVID-19

Les asseguradores uneixen les seves forces per protegir els professionals sanitaris que lluiten contra el coronavirus a Espanya. UNESPA, en representació de 109 asseguradores, entre les que participa ATLANTIS, ha subscrit una assegurança de vida gratuïta que cobreix la defunció per causa directa del COVID-19 amb un capital de 30.000 euros bruts així com un subsidi per a aquells que resultin hospitalitzats de 100 euros al dia.

Més informació sobre l’assegurança per a professionals sanitaris afectats per la Covidien-19

Assegurança col·lectiva d’accidents

Si ets afiliat o afiliada amb més d’un any d’antiguitat i estàs al corrent de pagament, et cobreix una pòlissa col·lectiva de nou mil euros (9.000 €) en cas de mort per qualsevol tipus d’accident.

Resum de les clàusules.

Pla associat de pensions de CCOO

Si vols gaudir d’una pensió complementària en el moment de la teva jubilació, CCOO t’ofereix un pla de pensions per a afiliats i afiliades, amb la garantia i el control de CCOO, i amb millors condicions que les que ofereixen altres entitats.

Característiques del pla associat de pensions de CCOO.