Gabinet Tècnic Jurídic

capcalera gtj

Gabinet Tècnic Jurídic

Ja et pots inscriure a les 4es Jornades Jurídiques sobre ‘Les relacions laborals en un entorn digital’

El 28 i 29 d’octubre de 2021

Mà en una pantalla digital

Més de 50 advocats i economistes al teu servei

Si necessites l’assistència d’un professional, advocat o economista, el Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya disposa d’una plantilla de més de 50 professionals, de contrastada experiència, especialitzats en totes les branques del dret, especialment en dret laboral, en Seguretat Social i en el contenciós administratiu. A més disposa de serveis concertats en matèries civils i penals. Si desitges un assessorament individual per resoldre dubtes i qüestions personals que tinguin a veure amb la teva feina, consulta primer l’assessorament laboral que ofereix el sindicat.

El GTJ de CCOO de Catalunya presta serveis en més de 30 punts de consulta arreu de Catalunya, engega anualment una mitjana de més de 8.000 assumptes, i s’ha convertit en un referent, a Catalunya, en el dret que regula les relacions laborals, tant dintre com fora del sindicat. És, tal com s’ha posat de manifest en tots els processos congressuals, el servei més valorat per l’afiliació de CCOO de Catalunya.

Estàtua de la Justcia

On som?

El Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya presta serveis en més de 30 punts de consulta arreu de Catalunya. Si desitges un assessorament individual per resoldre dubtes i qüestions personals que tinguin a veure amb la teva feina, consulta primer l’assessorament laboral que ofereix el sindicat.

Tarifes vigents al Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya

Els honoraris que s’aplicaran en els assumptes tractats pel Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya seran els vigents en el moment de l’encàrrec professional d’acord amb les condicions fixades a les presents taules d’honoraris i normes d’aplicació.

Per a poder gaudir dels honoraris especials per a l’afiliació és imprescindible tenir una antiguitat superior a 1 any en el moment de l’encàrrec professional i que, a més a més, es mantingui al corrent de pagament durant totes les fases de la tramitació de l’encàrrec.

Butlletí jurídic

Consulta el Butlletí jurídic elaborat pel Centre d’Estudis i Recerca Sindicals de CCOO de Catalunya amb la documentació jurídica i les novetats d’interés sindical

Twitter del Gabinet Jurídic de CCOO de Catalunya

El 2 de desembre, jornada de negociació col·lectiva a CCOO de Catalunya:

“Democratitzar l’empresa mitjançant la negociació col·lectiva”

✍️Inscripció: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev-zi6AIDzZdfHOEUn0ZRYA1ADImozVrMud_krQCxA9JOMbA/viewform
📄Programa:https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2021/11/jornada-negociacio-collectiva-democratitzar-empreses.pdf
🔗Més info:https://www.ccoo.cat/noticies/jornada-democratitzar-lempresa-mitjancant-la-negociacio-collectiva/

3

El 2 de desembre, jornada de negociació col·lectiva a CCOO de Catalunya:

“Democratitzar l’empresa mitjançant la negociació col·lectiva”

✍️Inscripció: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev-zi6AIDzZdfHOEUn0ZRYA1ADImozVrMud_krQCxA9JOMbA/viewform
📄Programa:https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2021/11/jornada-negociacio-collectiva-democratitzar-empreses.pdf
🔗Més info:https://www.ccoo.cat/noticies/jornada-democratitzar-lempresa-mitjancant-la-negociacio-collectiva/

3

Nou Butlletí d'Actualitat Jurídica i Sindical de @ccoocatalunya

https://bit.ly/Butlleti-jurídic-sindical-70-4es-jornades-juridiques-ccoo-cat

Aquest número és un monogràfic sobre les 4es. Jornades Jurídiques organitzades pel @gabinetjuridic

Inclou els vídeos i presentacions de les ponències.
#ButlletiJurídicSindical

Carrega'n més...