Publicacions

Publicacions

  • Categoria


Rellotges i cronòmetres. Butlletí Jurídic

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Núm. 86. Desembre del 2023

21 de desembre de 2023

– Vídeos: el tiempo de trabajo, a debate (ponencia de las 6as Jornadas Jurídicas de Derecho Laboral y Sindical de CCOO de Catalunya); XIV Trobada de tardor per a membres de comissions de control de plans i fons de pensions.
– Informes i guies: personas trabajadoras que se beneficiarían de la reducción de la jornada legal a 37,5 horas; economía de plataformas; orientacions per garantir el dret a la desconnexió digital a la negociació col·lectiva.
– Jurisprudència: el TS fija que acoso sexual en sanciones administrativas y disciplinarias puede ser explícito, pero también implícito si es inequívoco.

Visita
Rellotges i cronòmetres. Butlletí Jurídic

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Núm. 85. Novembre del 2023

3 de novembre de 2023

– 6es Jornades Jurídiques de dret laboral i sindical de CCOO de Catalunya (programa).
– Comentaris de sentències: treballadores de plataforma digital de serveis domèstics; conciliació de vida laboral i concreció horària en jornada de treball completa; exercici del dret de vaga i requisits formals.
– Articles, estudi i vídeos.

Visita
Rellotges i cronòmetres. Butlletí Jurídic

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Núm. 84. Setembre del 2023

4 de setembre de 2023

Número monogràfic de la 32a. Escola d’Estiu de CCOO de Catalunya “Per emancipar-se, cal organitzar-se” (juliol de 2023). Inclou els vídeos de les intervencions.

Visita
Rellotges i cronòmetres. Butlletí Jurídic

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Núm. 83. Juny del 2023

6 de juny de 2023

– Comentari de sentència del TS: acomidament de representants de treballadors/es i funció representativa.
– Temes: avuació de riscos laborals al cos de bombers, coaccions empresarials i eleccion sindicals, V AENC, jornada el futur del temps de treball, tipus d’accidents de treball, limitacions al treball en condicions climatològiques extremes, etc.

Visita
Rellotges i cronòmetres. Butlletí Jurídic

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Núm. 82. Abril del 2023

18 d'abril de 2023

– Comentari de sentència del TSJC: dret de vaga.
– Temes: reforma de pensions, temps de treball, gestió de baixes mèdiques, LGTBIfobia des de la prevenció de riscos laborals, teletreball a la Comunitat Valenciana, etc.

Visita
Rellotges Cronometres Butlleti Juridic 8 Marc Lila

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Núm. 81. Març del 2023

7 de març de 2023

– Inclou un monogràfic sobre el Dia Internacional de les Dones Treballadores.
– El baix cost de l’acomiadament i la necessitat d’augmentar-ne les indemnitzacions: article de Jonathan Gallego i
sentència.

Visita
Rellotges i cronòmetres. Butlletí Jurídic

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Núm. 80. Febrer del 2023

2 de febrer de 2023

– Reclamació col·lectiva de CCOO sobre garanties front a l’acomiadament improcedent.
– Temes: emancipació juvenil, negociació col·lectiva sectorial a Catalunya, prevenir l’accidentalitat laboral in itinere en el col·lectiu de repartidors/es, concertació social, memòria democràtica.

Visita
Rellotges i cronòmetres. Butlletí Jurídic

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Núm. 79. Gener del 2023

9 de gener de 2023

– Monogràfic sobre les 5es Jornades Jurídiques de CCOO de Catalunya.
– Inclou els vídeos de les ponències i intervencions.
– Accés a Jornades Jurídiques d’anys anteriors.
– Articles d’Antonio Baylos i Eduardo Rojo.

Visita
Rellotges i cronòmetres. Butlletí Jurídic

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Núm. 78. Novembre del 2022

16 de novembre de 2022

– Comentari de sentència: baixa de paternitat en cas de dol gestacional.
– Anàlisi del marc català de relacions sociolaborals.
– Primer estudi sindical sobre la situació dels ODS a Catalunya.
– Estudis, articles i jurisprudència.

Visita
Rellotges i cronòmetres. Butlletí Jurídic

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Núm. 77. Octubre del 2022

10 d'octubre de 2022

– Comentaris de sentències: acomiadament nul de treballadora de cures i de la llar; accés sindical a correus electrònics corporatius de persones treballadores en procés d’eleccions sindicals.
– Eleccions sindicals: límit de treballadores/s presents per a determinar el nombre de representants.
– Informes, articles i jurisprudència.

Visita
Rellotges i cronòmetres. Butlletí Jurídic

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Núm. 76. Juliol del 2022

21 de juliol de 2022

Número monogràfic de la 31a. Escola d’Estiu de CCOO de Catalunya (juliol de 2022). Inclou vídeos de les intervencions, presentacions de ponències i materials addicionals.

Visita
Rellotges i cronòmetres. Butlletí Jurídic

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Núm. 75. Juny del 2022

22 de juny de 2022

– Comentaris de sentències: revisió salarial al conveni col·lectiu del metall; ERTE COVID i prestació d’atur.
– Eleccions sindicals: publicitat.
– Jornades sobre previsió social, complementària, democràcia econòmica.
– Articles i jurisprudència.

Visita
Rellotges i cronòmetres. Butlletí Jurídic

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Núm. 74. Maig del 2022

10 de maig de 2022

– Monogràfic sobre treballadores de la llar.
– article de Jonathan Gallego: concepte de centre de treball i dret de representació en el treball a distància i a empreses digitals.
– Eleccions sindicals: reclamacions prèvies.
– Estudis jurídics i sindicals: la robòtica en les condicions ergonòmiques dels llocs de treball.

Visita
Rellotges Cronometres Butlleti Juridic 8 Marc Lila

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Núm. 73. 8 de Març del 2022

15 de març de 2022

Aquest número és un monogràfic sobre el 8 de Març, Dia Internacional de la Dona Treballadora. Inclou comentaris de sentències gestionades pel GTJ de CCOO de Catalunya, estudis, informes, jurisprudència i enllaços a publicacions

Visita
Rellotges i cronòmetres. Butlletí Jurídic

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Núm. 72. Febrer del 2022

16 de febrer de 2022

– Monogràfic sobre la reforma laboral
– Comentari de sentències: finalització de contracta i no subrogació de treballadores a l’Administració pública, permís de paternitat i mort de fill, revocació de sanció per desobediència.
– Eleccions sindicals: la litispendència, la cosa jutjada i la indefensió
– Estudis jurídics i sindicals: informe sobre bretxa salarial de gènere

Visita
Rellotges i cronòmetres. Butlletí Jurídic

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Núm. 71. Desembre del 2021

18 de gener de 2022

– Comentari de sentència del GTJ de CCOO de Catalunya: modificació substancial de condicions de treball, calendari laboral i dret a la llibertat sindical.
– Eleccions sindicals: drets telemàtics.
– Protocol contra la violència de gènere, proposta de directiva europea sobre treball a plataformes, normativa anticancerígena, teletreball, precarietat laboral.

Visita
Rellotges i cronòmetres. Butlletí Jurídic

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Número 70. Novembre de 2021. Monogràfic de les 4es Jornades Jurídiques de CCOO de Catalunya

23 de novembre de 2021

– Inauguració de les Jornades: Javier Pacheco, Enrique Rodríguez, Jonathan Gallego, Joaquín Pérez Rey, Maria Eugènia Gay.
– El centre de treball en un entorn digital, per María Luisa Segoviano (primera taula).
– Algoritme i dret d’informació i protecció de dades de la representació de les persones treballadores, per Pilar Vallejo i Raquel Calveras (segona taula).
– El dret de la representació unitària i sindical a utilitzar els instruments empresarials de comunicació digital, per Xavier Solà (tercera taula).
– La prova digital en la jurisdicció social, per Ana Salas (quarta taula).
– Els expedients de regulació temporal d’ocupació com a instrument de futur, per Ricardo Bodas (cinquena taula).
– La gestió del temps de treball en els entorns de treball digital: imperatius de protecció en perspectiva comunitària, per Cristóbal Molina (sisena taula).
– Cloenda, per Paula Pejenaute.
– Fent Memòria: les anteriors jornades jurídiques de CCOO Catalunya.

Visita
Rellotges i cronòmetres. Butlletí Jurídic

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Número 69. Octubre de 2021

8 d'octubre de 2021

– 4es. Jornades Jurídiques ‘Les relacions laborals en un entorn digital’
– El Gabinete Jurídico de CCOO de Catalunya gana una novedosa sentencia que reconoce el derecho de una familia monoparental a disfrutar la suma de los permisos de maternidad y paternidad
-Discriminació i rescabalament en les retribucions d’un funcionari en pràctiques: comentari de sentència del Jutjat Contenciós Administratiu (JCA) 1 de Tarragona, de 25 de setembre de 2021
– Sobre la irradiación de la representatividad sindical en la administración local: comentario de sentencia del TS, Sala Contenciosa-Administrativa, de 15 de junio de 2021

Visita
Rellotges i cronòmetres. Butlletí Jurídic

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Número 68. Juliol de 2021

15 de juliol de 2021

– Cálculo de prestación por incapacidad temporal derivada de enfermedad común en una relación laboral de carácter especial: comentario de sentencia del TSJ de Catalunya
– El paper de l’Oficina Electoral de CCOO de Catalunya
– Tot sobre l’acord de pensions 2021
– Acord en matèria de temporalitat a les administracions públiques

Visita
Rellotges i cronòmetres. Butlletí Jurídic

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Número 67. Juny del 2021

11 de juny de 2021

– Mejorar las indemnizaciones por despido antijurídico: comentario de sentencia del TSJ de Catalunya, de 23 de abril de 2021
– Calificación del despido sin causa durante la pandemia y como consecuencia de ella: primera sentencia del TSJ de Catalunya, de 31 de marzo de 2021
– Modificación sustancial de condiciones de trabajo: sentencia del Juzgado Social 1 de Lleida, de 18 de febrero de 2021
– Paralització o suspensió del procés d’eleccions sindicals

Visita
Rellotges i cronòmetres. Butlletí Jurídic

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Número 66. Abril del 2021

19 d'abril de 2021

– Responsabilidad solidaria de la empresa franquiciante en el abono de cantidad adeudada a trabajadora de empresa franquiciada: comentario de sentencia del Juzgado Social 1 de Mataró, de 10 de febrero de 2021
– Contrato temporal en fraude de ley, subrogación de trabajador y despido: comentario de sentencia del Juzgado de Refuerzo de lo Social de Tarragona, de 23 de febrero de 2021
– Nou concepte de centre de treball
– Repartidors i repartidores de plataforma digital: estudi de condicions laborals, necessitats, demandes i perspectives / Acord entre el Govern de l’Estat i els agents socials

Visita
Rellotges i cronòmetres. Butlletí Jurídic

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Número 65. Especial 8 de Març de 2021

8 de març de 2021

– Rompiendo las cadenas: trabajadora indefinida no fija y reconocimiento de derecho. Comentario de sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Reus, de 4 de diciembre de 2020
– Turnos rígidos versus reducción de tiempo de trabajo y concreción horaria por cuidado de menor en tiempos postcovid: una actuación de la Inspección de Trabajo (ITSS)
– Informe “Treballs i crisi de la COVID-19: un impacte molt feminitzat”

Visita
Rellotges i cronòmetres. Butlletí Jurídic

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Número 64. Febrer de 2021

11 de febrer de 2021

– El TSJ de Catalunya condena al Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) y a otras empresas a que asuman la descontaminación de la ropa de trabajo y/o EPI de las técnicas y técnicos de transportes sanitarios mientras dure la pandemia: auto y posterior sentencia de 12 de noviembre de 2020
– Modificación sustancial de condiciones de trabajo (MSCT) y derechos fundamentales: comentario de sentencia del Juzgado Social 1 de Tarragona, de 17 de diciembre de 2020
– Accident laboral i recàrrec de prestacions per manca de mesures de seguretat. Un cas a l’administració pública: comentari de sentència del Jutjat Social 2 de Lleida, de 30 de desembre de 2020
– Causa para el despido colectivo: COVID sí, COVID no, por arte de birlibirloque aparece y desaparece. Dos pronunciamientos judiciales diferentes (TSJ de Madrid, de 25 de noviembre de 2020 y TSJ de Catalunya, de 11 de diciembre de 2020)

Visita
Rellotges i cronòmetres. Butlletí Jurídic

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Número 63. Desembre de 2021

10 de desembre de 2020

– Solicitud de adaptación de jornada laboral por razones de conciliación cuando no está regulada en el convenio colectivo: la empresa debe abrir un proceso de negociación con la persona trabajadora. Sentencia del Juzgado Social 20 de Barcelona, de 28 de octubre de 2020
– Prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa ¿Solo cuando interesa? A propósito de la sentencia del Juzgado Social 11 de Barcelona, de 10 de noviembre de 2020
– Determinación de la contingencia de una baja médica: enfermedad común versus accidente de trabajo. Sentencia del Juzgado de lo Social 1 de Barcelona
– Proclamació de candidatures definitiva al 60 % en procés d’eleccions sindicals

Visita
Rellotges i cronòmetres. Butlletí Jurídic

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Número 62. Novembre de 2020

9 de novembre de 2020

– ¿Puede un convenio colectivo limitar la contratación temporal? Comentario a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 30 de septiembre de 2020
– Sobre el despido tácito: comentario de sentencia del Juzgado Social 1 de Tarragona, de 23 de septiembre
– Indemnizaciones disuasorias, despido improcedente y el Convenio 158 de la OIT. Habla Jonathan Gallego
– Candidatures a eleccions sindicals: presentació i esmena (subsanació)

Visita
Rellotges i cronòmetres. Butlletí Jurídic

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Número 61. Octubre de 2020

6 d'octubre de 2020

– Indemnización disuasoria (60.000 €) frente a despido improcedente: comentario de sentencia del Juzgado Social nº 26 de Barcelona, de 31 de julio de 2020
– Vulneración del derecho de libertad sindical. Acoso a un trabajador por su militancia. Notas a la sentencia del TSJ de Catalunya de 6 de marzo de 2019, caso Serveis Municipals de Neteja de Girona SA (Girona + Neta), con RCUD por parte empresarial inadmitido por el TS
– El GTJ de CCOO de Catalunya guanya una important demanda i aconsegueix el reconeixement de categoria superior a una funcionària interina: nota de premsa de la Federació de Serveis a la Ciutadania i sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 17 de Barcelona
– Procés d’inici de constitució de la mesa electoral: cap al necessari ús de noves eines de comunicació virtual

Visita
Rellotges i cronòmetres. Butlletí Jurídic

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Número 60. Març de 2020

6 de març de 2020

– El teletrabajo de una trabajadora como medida de conciliación por cuidado de hijos: sentencia del Juzgado de lo Social nº 24 de Barcelona, de 29 de enero de 2020 (Asunto Gas Natural)
– Derecho de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, concreción horaria: comentario de dos sentencias de los Juzgados de lo Social, nº 28 y 2 de Barcelona (Asuntos RENFE e Iberia)
– Excedència per maternitat i participació a eleccions sindicals
– Les condicions de vida i de treball de les dones: Informe de març 2020 de la Secretaria de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya

Visita
Rellotges i cronòmetres. Butlletí Jurídic

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Número 59. Gener de 2020

28 de gener de 2020

– El derecho a reducción de jornada y cambio de turno de trabajadora: comentario de sentencia del JS 6 de Barcelona, de 28 de noviembre de 2019

– Incapacidad permanente en grado de absoluta o total: comentario de la sentencia del JS 8 de Barcelona, del 13 de septiembre de 2019

– Límits de persones treballadores presents (cens electoral d’eleccions sindicals)
– Guíes i criteris de negociació col·lectiva

Visita
Rellotges i cronòmetres. Butlletí Jurídic

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Número 58. Desembre de 2019

28 de novembre de 2019

Aquest Butlletí és un monogràfic especial sobre les 3es Jornades Jurídiques de Dret Laboral i Sindical “La precarietat laboral en la nova normativa i jurisprudència social”. El Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO Catalunya ha organitzat aquestes jornades a Barcelona, els dies 7 i 8 de novembre de 2019. Inclou vídeos de ponències sobre dret de vaga, la problemàtica de la geolocalització i de la videovigilància, i la jornada laboral i el seu registre. També esquemes de ponències i accessos a articles.

 
Visita
Rellotges i cronòmetres. Butlletí Jurídic

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical | Número 57. Novembre de 2019

14 de novembre de 2019

– La impressora de la discòrdia II: comentari de sentència 4537/2019 del TSJ de Catalunya, d’1 d’octubre de 2019

– Cuando la tinta libre sale cara: ¿Tiene límites la libertad de expresión en la empresa? (Segunda parte): comentario de sentencia del TSJ de Catalunya, de 11 de octubre de 2019
– El cens laboral d’eleccions sindicals: laudes, sentències i comentari 
– Ressenya del llibre de Antonio Baylos “Sindicalismo y derecho sindical”
Visita