Assessorament laboral

Assessorament laboral

Vols resoldre dubtes i qüestions personals que tinguin a veure amb la teva feina?

El servei d’assessorament individual està adreçat a les persones que vulguin resoldre dubtes i qüestions personals que tinguin a veure amb la seva feina. S’ha de fer de manera presencial o telemàtica i és un dret per a les persones afiliades a CCOO que estiguin al corrent de pagament amb tres mesos d’antiguitat. Si s’afilien en el moment de l’assessorament, cal que paguin tres mensualitats de la quota general ordinària d’afiliació, en efectiu o mitjançant targeta de crèdit.

En aquest assessorament primari, CCOO aposta per prestar un servei útil i àgil per als treballadors i les treballadores que acudeixin al nostre sindicat, evitant temps d’espera i trobant solucions als seus problemes sense haver de passar gaires filtres, de la manera més ràpida i eficient per als seus interessos.

L’equip d’assessorament està format per assessors i assessores especialitzats, i disposa del suport del nostre Gabinet Tècnic Jurídic, de reconegut prestigi en l’àmbit laboral. Tots plegats ofereixen un servei d’assessorament individual primari perquè la persona que vingui al nostre sindicat amb un problema laboral en surti amb una solució immediata. Així mateix, es derivaran ràpidament al Gabinet Tècnic Jurídic els temes que siguin objecte de demanda, dintre del termini establert legalment.

Els delegats i delegades de personal, els comitès i els delegats i delegades de seccions sindicals s’han d’adreçar a la seva federació de ram o sector abans de passar per aquest servei, de la mateixa manera que els conflictes col·lectius s’atendran a la federació de ram o sector corresponent.

Les persones que vinguin al sindicat poden assessorar-se de manera individual en qüestions com:

 • Reduccions de jornada, lactància i excedències per cura legal.
 • Redacció de comunicacions i reclamacions a les empreses.
 • Càlculs de quitances.
 • Acomiadaments: càlculs d’indemnitzacions i derivació al GTJ en cas de reclamació per acomiadament improcedent.
 • Càlculs i aplicacions de convenis: drets fonamentals, salaris, contractació, vacances, horaris i modificacions substancials de les condicions de treball.
 • Càlculs de prestacions de la Seguretat Social: desocupació, pensions per jubilació, mort i supervivència, incapacitat temporal i atur.
 • Al·legacions dins d’un procés disciplinari.
 • Gestions sindicals amb les empreses, si no hi ha representació sindical.
 • Redacció de denúncies a la Inspecció de Treball.
 • Consultes referents a seguretat i salut.
 • Temes de discriminacions per raó de sexe, gènere, raça o religió.
 • Falsos autònoms.

Com demanar cita?

Horaris Assessorament Ccoo Catalunya

Tarifes vigents

El servei d’assessorament laboral és un dret que tenen els afiliats i afiliades de CCOO de Catalunya. Per a la resta de treballadors i treballadores interessats, les tarifes vigents per a l’any 2024 són les següents:

Tarifes Assessorament 2024
Tarifas Asesoramiento 2024