Taller a Terrassa sobre l’avaluació dels riscos ergonòmics amb perspectiva de gènere

La Unió Intercomarcal de CCOO del Vallès Occidental i la Catalunya Central ha organitzat a Terrassa, per al proper 11 d’abril, un taller per a delegats i delegades sobre els riscos ergonòmics.

L’objectiu d’aquesta activitat és transmetre eines i criteris d’actuació per tal que els nostres delegats i delegades puguin intervenir sindicalment en la millora de les condicions de treball i de la qualitat de les activitats preventives que es realitzen a les empreses, a través de l’aplicació pràctica de l’eina descriptiva desenvolupada per CCOO de Catalunya, centrada en l’avaluació ergonòmica des d’una perspectiva de gènere dels llocs de treball, i on s’inclouran propostes per a l’adaptació dels procediments d’avaluació.

Aquesta acció contribueix a l’impuls de l’Objectiu 2 de l’Estratègia espanyola de seguretat i salut en el treball 2023-2027 (EESST), relatiu a les noves formes d’organització del treball (línies d’actuació 2.2), així com l’Objectiu 3 (línies d’actuació 3 i 4) i l’Objectiu 5 (línies d’actuació 3 i 4).

Programa del taller “L’avaluació dels riscos ergonòmics amb perspectiva de gènere”

Dia: 11/04/2024
Horari: 10.00 h – 13.30 h
Lloc: sala Apolo Giménez de CCOO de Terrassa (c. Unió, 23 – 08221 Terrassa)

 

10.00 h: intervenció d’Isabel Zapata, responsable de Salut Laboral de CCOO del VOCC-CATC

10.10 h: la preparació de l’avaluació ergonòmica: treball de camp i sindical

11.30 h: descans

11.50 h: aplicació pràctica de l’eina descriptiva amb perspectiva de gènere per a la gestió del risc ergonòmic

12.50 h: conclusions

13.30 h: cloenda

Inscripcions

Amb el suport de:

Unnamed 2