Taller a Girona sobre la investigació dels accidents de treball i de les malalties professionals

CCOO de Catalunya ha organitzat a Girona, per al proper 22 de març, un taller per a delegats i delegades de prevenció sobre la investigació dels accidents de treball i de les malalties professionals.

Aquesta activitat servirà per donar eines i criteris d’actuació als nostres delegats i delegades per poder intervenir sindicalment en la qualitat de les activitats preventives que es realitzen a les empreses, incidint en les causes que provoquen els accidents de treball i malalties professionals,  amb l’objectiu final d’evitar que es tornin a produir.

Es promourà la investigació d’aquests danys a la salut tenint en compte la perspectiva de gènere, i també s’incorporaran al contingut del taller propostes per a la participació de les persones treballadores i l’adaptació dels procediments d’investigació a les pimes. Així mateix, s’informarà sobre les competències de les mútues en relació a les contingències professionals.

D’aquesta manera contribuirem al compliment de l’objectiu 1 de l’Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2023-2027 (EESST) relatiu a la investigació dels accidents de treball (línia d’actuació 1.1), així com l’objectiu 3, millorar la gestió de la seguretat i la salut de les pimes (línies d’actuació 3 i 4) i l’objectiu 5, referent a la integració de la perspectiva de gènere  (línies d’actuació 2, 3 i 4).

Programa del taller “La investigació dels accidents de treball i de les malalties professionals”

  • Dia: 22/3/2024
  • Horari: de 10 a 13.30 h
  • Local de CCOO de Girona (Cc.de Miquel Blay, 1, 6ª planta)

10.00 h: Intervenció de Josep M. Montalbán, secretari d’Acció Sindical de la UI de les Comarques gironines

10.10 h: El reconeixement de la contingència professional i competències de mútues

11.30 h: Descans

11.50 h: La investigació d’accidents de treball i malalties professionals

13.00 h: Conclusions.

13.30 h: Cloenda.

Inscripcions: https://docs.google.com/forms/d/1xwSOyyxCD38O1Qp2yfyoYVaCV2i5FdtW3SLIqIe1S1c/viewform?edit_requested=true

Amb el suport de:

Image 11