L’escabiosi o sarna: una malaltia que no és del passat

En els darrers anys els brots de sarna s’han multiplicat en l’àmbit laboral a Catalunya i afecten moltes persones treballadores.

Professions més afectades:

 • Personal sanitari
 • Treballadores i treballadors d’institucions tancades o a domicili.
Instagram Sl 022024

Què és l’escabiosi o sarna?

 • És una parasitosi de la pell causada per un àcar (polls, puces i paparres).
 • Es transmet per contacte de la pell amb material contaminant o amb les lesions d’una persona contaminada.
 • Es manifesta en forma d’erupció cutània que provoca una picor molt intensa.

Quines són les causes d’aquest augment de casos d’infecció de sarna?

 • És fàcil de contagiar i moltes professions comporten un contacte directe amb altres persones o amb material infectat (roba, llençol, etc.)
 • Període d’incubació: el diagnòstic es realitza a partir dels símptomes i aquesta poden trigar a aparèixer entre 2 i 6 setmanes. Durant aquests dies, sovint, la malaltia passa desapercebudes.
 • La manca de mesures preventives i/o profilàctiques que evitin el contagi.
 • El retard en l’aplicació, per part de l’empresa, dels protocols de salut pública.

Un brot és un augment de casos superior a l’esperat en una població, en un temps i en un lloc determinats. Per exemple, en una residència de gent gran, dos o més casos diagnosticats o confirmats ja constitueixen un brot epidèmic, si han iniciat símptomes en un període igual o inferior a 12 setmanes.

Instagram Sl 0220242

Quines obligacions legals té l’empresa?

 • Realitzar l’avaluació de riscos i adoptar les mesures preventives adequades, si l’activitat laboral comporta un risc d’exposició a aquest contagi.
 • Elaborar un protocol d’actuació per a la prevenció i el control de la sarna.
 • Protegir de manera especifica les persones treballadores especialment vulnerables a aquesta malaltia.
 • Formar i informar les persones treballadores respecte del risc de contagi, les mesures preventives i els procediments de treball que cal aplicar.
 • Davant un diagnòstic confirmat:
  • Identificar els contactes estrets perquè pugui rebre el tractament adequat, tot i que els símptomes no s’hagin manifestant encara.
  • Facilitar equips i roba de protecció d’un sol ús a les persones treballadores que hagin d’estar en contacte amb la persona usuària, el pacient o el redient afectats per la malaltia.
  • Notificar l’autoritat sanitària la sospita d’un brot epidèmic. Es recomana també notificar els casos aïllats per evitar la transmissió ràpida de la malaltia.
  • Col·laborar amb les autoritats sanitàries en el tractament i el control dels brots.

Si sospites que t’has contagiat de sarna, comunica-ho immediatament a la direcció de l’empresa i als delegats i delegades de prevenció per activar el protocol d’actuació. cal que et visiti un metge el més aviat possible!

Instagram Sl 0220243