Pindola Informativa Salut Laboral

Ocupacions verdes i riscos laborals

Les transicions ecològica i digital estan introduint canvis ràpids als llocs de treball que poden afectar la seguretat i la …

Pindola Informativa Salut Laboral

El risc químic

A tots els centres de treball trobem substàncies químiques en productes d’ús habitual (productes de neteja, de fumigació, etc.) o …

Pindola Informativa Salut Laboral

La salut laboral a les ETT

Segons les estadístiques oficials, els treballadors i treballadores temporals tenen més probabilitat de patir un accident de treball que les …

Pindola Informativa Salut Laboral

Tipus d’accidents de treball

La normativa de Seguretat Social defineix accident de treball com ‘tota lesió que la persona treballadora pateix amb motiu o …

Pindola Informativa Salut Laboral

La gestió de les baixes mèdiques

Canvis introduïts en la gestió de la incapacitat temporal (IT) en els primers 365 dies després de la baixa, regulada …

Pindola Informativa Salut Laboral

Algorismes i salut laboral

Què és un algorisme informàtic? És el conjunt d’operacions o regles que segueixen un ordre determinat, de manera automatitzada, per …

Pindola Informativa Salut Laboral

Els exoesquelets en l’àmbit laboral

Què són? Són tecnologies robòtiques formades per un sistema mecànic o tèxtil que porta la persona treballadora. Actuen sobre el …