Desconnexió digital i salut

La desconnexió digital beneficia el descans i la conciliació i redueix l’estrès i la fatiga laboral. Posa límits saludables entre la feina i la vida personal!

QUÈ ÉS LA DESCONNEXIÓ DIGITAL?

És el dret laboral que tenen les persones a no connectar-se a cap dispositiu de caràcter professional durant els seus períodes de descans. Per tant, s’entén: no contestar trucades, ni correus electrònics, ni whatsapps, ni videoconferències, ni qualsevol altre tipus de comunicació digital fora de l’horari de treball.

QUINES SÓN LES CONSEQÜÈNCIES D’UNA DESCONNEXIÓ DIGITAL INADEQUADA?

Augmenta el nivell d’estrès:

 • Dificulta la conciliació laboral, la personal i la familiar.
 • Afecta el rendiment de les persones treballadores.
 • Pot interferir en la recuperació i la qualitat del descans.
 • Pot afectar negativament la salut mental, la cardiovascular i la musculoesquelètica.
 • Augmenta la càrrega mental del treball.

QUINES EMPRESES I ORGANITZACIONS HAN DE RESPECTAR AQUEST DRET?

Totes, tant públiques com privades, i, independentment del volum de persones que hi treballin, tenen l’obligació de garantir-los el dret a la desconnexió digital.

QUINA REGULACIÓ HEM DE TENIR EN COMPTE?

ES PODEN ENVIAR CORREUS ELECTRÒNICS O MISSATGES FORA DE L’HORARI LABORAL?

Sí, et poden enviar correus electrònics o missatges fora del teu horari laboral, però tens el dret a no contestar-los. S’ha de garantir l’exercici d’aquest dret sense represàlies ni penalitzacions. El protocol de l’empresa ha d’assenyalar clarament les situacions excepcionals en les quals s’hagi de contestar (en quins casos, circumstàncies i llocs de treball).

DE QUINA MANERA ES POT AFAVORIR LA DESCONNEXIÓ DIGITAL?

 • Acordar un protocol de desconnexió amb polítiques internes de comunicació.
 • Aplicar sistemes de control horari per evitar l’extensió de la jornada.
 • Impedir tècnicament el funcionament del correu electrònic o de les videoconferències fora de l’horari laboral.
 • Fer formació sobre la utilització de dispositius electrònics.

DRETS DE LES PERSONES TREBALLADORES

 • Conèixer la política interna de desconnexió digital de l’empresa.
 • Disposar de mesures concretes per a la desconnexió digital.
 • Rebre formació i sensibilització sobre la desconnexió digital.
 • Ser consultades i participar en el protocol de desconnexió digital a través dels delegats i delegades de prevenció.

Amb el suport de:

Image 1