Prevenir els accidents de trànsit in itinere

Els accidents de treball in itinere són aquells que ocorren en anar al lloc de treball o en tornar-ne, fora de la jornada laboral. La majoria estan relacionats amb accidents de trànsit i cada any produeixen danys a la salut en milers de treballadors i treballadores.

Targeta 1 Prevenir Els Accidents De Transit In Itinere

2022: les xifres clau

 • 18.470 persones treballadores van patir un AT in itinere (el 50,15 % eren dones mentre que el 49,85 % eren homes)         
 • El 55,12 % dels accidents estan relacionats amb el trànsit.
 • El 95,45 % de la mortalitat in itinere es produeix en accidents de trànsit.
 • Respecte del 2021, el nombre del conjunt d’AT in itinere creix un 10,64 %.
 • Relacionat amb el trànsit:
  • Mortals: +40 %
  • Greus: +10,62 %
Targeta 2 Prevenir Els Accidents De Transit In Itinere

Punts clau per prevenir els accidents de trànsit in itinere

 1. Elaborar un pla de desplaçament d’empresa (PDE) per fer una diagnosi de la mobilitat al centre de treball i definir, amb participació dels representants de les persones treballadores, un conjunt de mesures que racionalitzin els desplaçaments i contribueixin a la millora de la seguretat, de l’eficiència i de la sostenibilitat dels desplaçaments que fan els seus treballadors i treballadores per anar a la feina i tornar-ne.
 2. Gestió preventiva d’aquests tipus d’accidents:
  • Integrar les mesures i el PDE en el pla de prevenció de riscos laborals de l’empresa.
  • Avaluar els factors d’exposició al risc de patir accidents de trànsit in itinere.
  • Investigar aquests accidents de treball.
  • Analitzar l’evolució dels AT in itinere de trànsit.
 3. Planificar i implementar mesures preventives, com ara:
  • Prendre mesures de gestió horària (evitar programar reunions o cites que exigeixin màxima puntualitat a l’inici de la jornada o que suposin allargar-la, flexibilitat horària, etc.).
  • Fomentar l’ús del transport públic (oferir títols de transport a les persones treballadores, coordinar els horaris de treball amb els del transport públic…).
  • Impulsar l’opció més segura per anar a la feina i tornar-ne: el transport col·lectiu (servei d’autobús d’empresa propi o compartit, llançadores, ús compartit de vehicles…).
  • Incentivar la seguretat en els desplaçaments més vulnerables, com ara els que es fan a peu o amb bicicleta, garantint espais d’aparcament segurs.
  • Fer una gestió sostenible de les places d’aparcament, prioritzant-les per a persones amb mobilitat reduïda, bicicletes o cotxes compartits.
  • Facilitar la dotació d’equips específics de seguretat (avisadors acústics o visuals, detectors de fatiga, equips d’extinció d’incendis, etc.).
  • Implementar un pla de revisió i manteniment de la flota de vehicles de l’empresa.
  • Facilitar a les persones treballadores informació i formació sobre seguretat vial i conducció segura, així com sobre els factors de risc associats als accidents de trànsit.
  • Assignar les persones treballadores al centre més proper al seu domicili, en el cas d’empreses amb diferents centres de treball.
  • Definir una política clara respecte de la confluència de les comunicacions d’empresa i la conducció.
  • Promoure el treball a distància per evitar desplaçaments.

Targeta 3 Prevenir Els Accidents De Transit In Itinere
Targeta 4 Prevenir Els Accidents De Transit In Itinere
Targeta 5 Prevenir Els Accidents De Transit In Itinere
Targeta 6 Prevenir Els Accidents De Transit In Itinere

Els desplaçaments d’anada a la feina i de tornada d’aquesta poden ser segurs i sostenibles: actuem ja!

Si vols saber més sobre l’evolució i la prevenció dels AT de trànsit in itinere, consulta aquest informe o aquest díptic.

Fes clic per descarregar la infografia “Prevenir els accidents de trànsit in itinere” en català o la infografia “Prevenir los accidentes de tráfico in itinere” en castellà

Prevenir Els Accidents De Transit In Itinere
Infografia Prevenir Los Accidentes De Trafico In Itinere

Per a més informació, contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO o consulta’ns.


Amb el suport de:

Logo Departament Empresa Treball A La Feina Cap Risc 2022